Miljoenen euro's extra voor boeren rond Engbertsdijksvenen

Provincie Overijssel trekt nog eens 20 tot 30 miljoen euro uit voor verbetering van het veenreservaat Engbertsdijksvenen in Oost-Twente. Naast natuurherstel is een flink deel van dit geld bedoeld om boeren te compenseren voor natschade of om het bedrijf te kunnen verplaatsen.

Miljoenen+euro%27s+extra+voor+boeren+rond+Engbertsdijksvenen
© Joost de la Court
Eerder stak provincie Overijssel al 25 miljoen euro in het natuurproject. Met het extra geld, grotendeels afkomstig van het Rijk, kunnen boeren worden gecompenseerd voor de schade die voortvloeit uit vernatting van de natuur, stelt voorzitter Erik Back van de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC). In de adviescommisie zitten naast terreinbeheerder Staatsbosbeheer, LTO Noord, bewoners, boeren, landgoed Huize Almelo, de wildbeheereenheid, de drie gemeenten, het waterschap en Natuur en Milieu Overijssel.

Onteigeningswet

De gebiedspartijen hebben gekozen voor een vergoedingsregeling conform de onteigeningswet. ‘Dat levert betere vergoedingen op dan de eerder voorgestelde regeling voor nadeelcompensatie. Keerzijde is wel dat zonodig ook onteigening kan worden toegepast’, zegt Back. ‘Er zit dus meer dwang achter, maar tegelijk biedt deze regeling boeren in het gebied ook meer perspectief.’

De adviescommissie heeft tevens de strikte begrenzing van de regeling losgelaten. Het uitwerkingsgebied wordt nu bepaald door de vernatting die optreedt als het waterpeil in het natuurgebied wordt verhoogd. ‘Daar wordt nog aan gerekend. We kijken naar het totaalgebied waar we verandering verwachten’, aldus Back.


Drie deelgebieden

Met de nieuwe regeling ontstaan in feite drie deelgebieden: een natuurgebied, een overgangsgebied om de natuur heen en het landbouwgebied daarbuiten, waar in feite geen gevolgen zijn te verwachten. Back: ‘Boeren in de overgangszone hebben de keuze om te blijven, met een vorm van compensatie voor de opbrengstderving. Ook kunnen ze gebuikmaken van een omschakelingspotje voor het aanpassen van de bedrijfsvoering.’

Daarnaast kunnen boeren in die zone er ook voor kiezen om te worden uitgekocht. De grond die zo vrij komt, kan worden ingenomen door collega’s die daar hun bedrijfsvoering op willen aanpassen. ‘Dat kunnen dan extensieve bedrijven zijn of ondernemers die kansen zien in het verwaarden van hun productie dicht bij de natuur.’


Provinciale Staten

De door de BAC voorgestelde regeling is overgenomen door Gedeputeerde Staten en wordt volgende maand aan Provinciale Staten voorgelegd. Back: 'We hopen met dit besluit de agrariërs in het gebied na jarenlange onzekerheid eindelijk een perspectief te kunnen bieden.’

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer