Groep EU-landen wil 'ambitieuze regelgeving' dierenwelzijn

Een groep EU-landen heeft een position paper over dierenwelzijn ingediend bij de Europese Commissie. Denemarken, Zweden, Duitsland, Nederland en België willen hiervoor 'ambitieuze regelgeving' in de Europese Unie.

Groep+EU%2Dlanden+wil+%27ambitieuze+regelgeving%27+dierenwelzijn
© VidiPhoto

Eind 2023 zal de Europese Commissie nieuwe dierenwelzijnswetgeving presenteren. Op dit moment vindt daarom een evaluatie plaats van de huidige wetgeving. Volgens de vijf landen, de zogenoemde Vughtgroeplanden, levert de huidige regelgeving in de praktijk handhavingsproblemen op. Dat komt doordat regelgeving vaak te algemeen en onnauwkeurig is geformuleerd.

De position paper is verstuurd naar Eurocommissaris Stella Kyriakides van Volksgezondheid. Ook is het besproken in de landbouwraad van 5 tot 7 september, de vergadering van Europese landbouwministers.

De vijf landen doen een aantal concrete aanbevelingen voor varkens, leghennen, vleeskuikens, ouderdieren, kalveren, melkvee, konijnen en kalkoenen. Met name op het gebied van kooihuisvesting willen ze de wetgeving aanpassen. Nieuwe EU-regelgeving moet goed te begrijpen zijn en boeren, transporteurs en exploitanten van slachterijen moeten ze gemakkelijk kunnen toepassen in hun activiteiten. De landen willen dat de wetgeving wordt opgesplitst voor drie doelen: het houden, vervoeren en slachten van dieren.


Couperen van staarten

In het stuk staan concrete voorstellen. Zo wordt uitgebreid ingegaan op het couperen van staarten in de varkenshouderij. Dat couperen nu in de meeste landen nog wordt toegepast, komt volgens de EU-landen mede door de onduidelijke regels. Ze bepleiten andere normen en regelgeving om staartbijten en de nadelige gevolgen daarvan te voorkomen. De oplossing moet worden gezocht in andere vormen van huisvesting en een lagere bezettingsdichtheid in varkensstallen.

De vijf landen vinden daarnaast dat duidelijke voorwaarden moeten gaan gelden voor pijnbestrijding bij castratie van biggen. Ze erkennen dat er op dit moment nog belemmeringen zijn om te stoppen met chirurgische castratie. Verder pleitten ze voor groepshuisvesting voor zeugen en gelten in plaats van boxen en kraamhokken, zodat ze meer bewegingsvrijheid zullen krijgen.


Kooisystemen

Het gebruik van verrijkte kooien moet worden afgebouwd in de Europese Unie, zo menen de EU-landen. Tijdens de opfokperiode moeten de hennen in een systeem worden gehouden dat hen voorbereidt op het systeem waarin ze zullen worden gehouden als legkippen. 'Het gebruik van kooisystemen voor de opfok van jonge hennen moet worden uitgefaseerd. Dit dient gelijktijdig te gebeuren met de uitfasering van kooisystemen voor leghennen', staat in de position paper.


Verder worden andere voorwaarden voor de opfokperiode van leghennen genoemd. Zo moeten de dieren in de opfokperiode dezelfde drinkwatervoorziening hebben als ze zullen hebben als leghen. Vroege ervaring met verrijking is belangrijk, staat in het voorstel. 'Als jonge hennen geen verrijking krijgen, kan dit langdurige gevolgen hebben.'


Strooisel

Om het foerageergedrag te vergroten en het risico op verenpikken te verkleinen, moeten de hennen vanaf dag 1 toegang hebben tot strooisel als stro, houtkrullen, zand of turf. 'Het is aangetoond dat legkippen, die als hennen geen toegang hadden tot strooisel, beduidend meer verenpikken dan andere hennen', staat in het stuk. Hennen moeten als het aan de vijf landen ligt een verlichtingsregime hebben dat een 24-uurs ritme volgt.

De landen willen af van conventionele kooien in de konijnenhouderij. Konijnen moeten comfortabel en uitgestrekt kunnen liggen en een aantal sprongen achter elkaar kunnen maken. Ook moet een konijn normaal kunnen zitten met rechtopstaande oren en op de achterpoten kunnen staan.


Aanbinden van koeien

De landen constateren in de position paper dat melkvee in Europa op nogal wisselende manieren wordt gehouden, zowel qua huisvesting en begrazingsmogelijkheden als groepsgrootte. De landen zijn het er in ieder geval over eens dat het aanbinden van koeien, zoals in een grupstal, in de Europese Unie moet worden uitgefaseerd.

Ook beschrijven de initiatiefnemers van de paper waar een ligboxenstal aan zou moeten voldoen. Zo moet er minimaal één ligbox per koe aanwezig zijn en moeten de ligboxen minimaal 1,8 keer de koeheupbreedte breed zijn. De ligboxen moeten gevuld zijn met geschikt en zacht strooisel. Koeborstels zouden verplicht moeten worden.


Verrijkingsmateriaal bij kalkoenen

Bij kalkoenen tenslotte zouden verrijkingsmateriaal, zoals stro- of hooibalen, en zitplekken permanent beschikbaar moeten zijn om activiteit te bevorderen en schadelijk gedrag te verminderen.

De lichtniveaus moeten voldoende zijn voor kalkoenen om hun omgeving te onderzoeken. Als richtlijn geldt dat de lichtintensiteit minimaal 20 lux moet zijn. Als noodmaatregel om een ??uitbraak van schadelijk pikken te verminderen, kan het lichtniveau worden verminderd. Maar het mag niet lager zijn dan 5 lux, zo staat beschreven in de position paper.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer