Boeren+Wierdense+Veld+in+het+ongelijk
Nieuws
© Foto: Nieuwe Oogst

Boeren Wierdense Veld in het ongelijk

Het Wierdense Veld is op rechtmatige gronden aangewezen als Natura 2000-gebied. Dat heeft de Raad van State geoordeeld in een zaak die was aangespannen door zeven boeren die hun bedrijf in het gebied hebben.

De diverse bezwaren van de ondernemers zijn door het hoogste rechtsorgaan van ons land van tafel geveegd. Dit betekent dat de gebiedsprocessen kunnen worden voortgezet. Het Wierdense Veld is als laatste aangewezen als Natura 2000-gebied. Provincie Overijssel heeft er in het verleden op aangedrongen dit gebied niet aan te wijzen. De Raad van State oordeelt nu dat de aanwijzing door staatssecretaris Martijn van Dam destijds terecht was.

Volgens de ondernemers is onder meer te weinig rekening gehouden met de economische gevolgen van de toewijzing van het gebied. De aanwijzing heeft grote negatieve gevolgen voor hun agrarische bedrijfsvoering en de mogelijkheid om hun bedrijven in de toekomst voort te zetten. Vooral de vernatting van het gebied tot aan het maaiveld maakt dat niet mogelijk. De boeren menen dat de kans van slagen van het behoud of herstel van de habitatsoorten klein is, vanwege de nabijgelegen drinkwatervoorzieningen van Vitens.

Speciale beschermingszone

De Raad van State ontkent niet dat de gevolgen voor de bedrijven groot kunnen zijn. Maar volgens de rechters was de staatssecretaris verplicht om het gebied als speciale beschermingszone aan te wijzen. ‘Bij een aanwijzingsbesluit voor een Habitatrichtlijngebied kunnen uitsluitend overwegingen van ecologische aard worden betrokken bij de selectie en begrenzing van het gebied. Hierbij mag geen rekening worden gehouden met vereisten op economisch, sociaal of cultureel gebied en met regionale en lokale bijzonderheden.’ Het toekomstperspectief van de bedrijven mocht de staatssecretaris destijds dus niet meewegen in zijn besluit, oordeelt de Raad van State.

De Raad van State oordeelt verder dat de procedures voor aanwijzing, ook al heeft het lang geduurd, zorgvuldig zijn doorlopen. Ook twijfelt het rechtsorgaan er niet aan of de instandhoudingsdoelen behaald kunnen worden in het gebied. De onderbouwing daarvan deugt.

Hoogveen

De belangrijkste opgave in het Wierdense Veld is het herstellen van hoogveen. Daarvoor is verhoging van het grondwaterpeil nodig. Doordat bijvoorbeeld sloten gedempt worden, stijgt het grondwater op de omliggende percelen. Dit is goed voor de natuur, maar nadelig voor de landbouwgronden. De maatregelen treffen rond de vijftien boerenbedrijven.

Weer

 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
Meer weer