Schouten: 'Maatregelen Wierdense Veld zijn effectief'

Er is voldoende zekerheid dat de maatregelen die in Natura 2000-gebied Wierdense Veld worden genomen effect sorteren. Dat stelt minister Carola Schouten van LNV in reactie op schriftelijke vragen van CDA-Kamerlid Maurits von Martels.

Schouten%3A+%27Maatregelen+Wierdense+Veld+zijn+effectief%27
© Nieuwe Oogst

Von Martels vroeg de minister onder meer of het voortbestaan van het zeldzame hoogveen in het Twentse natuurgebied is gegarandeerd met de investering die wordt gedaan. Volgens Schouten tonen meerdere onderzoeken dit aan en is dit gebleken in andere gebieden. Wel zegt de minister dat de drinkwaterwinning in het gebied een onzekere factor is.

'De winningen zijn langjarig gemiddeld ruim onder het vergunde niveau benut, maar dat kan in de toekomst anders worden. Goede monitoring van de benutting van de winningen, de waterhuishouding in het gebied en de ontwikkeling van de vegetatie is nodig voor de omgang met deze onzekerheid.'


Stikstofdoelen

Schouten gaat ook in op de vraag van Von Martels over de haalbaarheid van de stikstofdoelen voor het gebied. Voor boeren zouden de richtlijnen voor het verminderen van de stikstofuitstoot onhaalbaar zijn, alleen al vanwege de stikstof die vanuit Duitsland in het gebied neerdaalt.

'De doelstelling van het kabinet is dat in 2030 tenminste de helft van de hectaren met stikstofgevoelig Natura 2000-gebied onder de kritische depositiewaarden wordt gebracht. Deze doelstelling komt overeen met de 26 procent reductie van emissies door binnenlandse bronnen. Binnen de resultaatsverplichting is er ruimte om in sommige gebieden een minder groot deel van de hectaren onder de kritische depositiewaarde te brengen, als een ander gebied dat compenseert', stelt Schouten.

'Tegelijkertijd wordt onder regie van de provincie in de gebiedsgerichte aanpak specifieke aandacht aan dergelijke gebieden besteed, om te bezien hoe ondanks de ligging zo effectief mogelijk aan de doelstelling kan worden voldaan', vervolgt de landbouwminister.

Tot slot worden volgens Schouten de mogelijkheden verkend om met de buurlanden te komen tot een grensoverschrijdende stikstofaanpak, met specifieke aandacht voor de Natura 2000-gebieden in de grensstreek.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
Meer weer