Overijssel wil duidelijkheid over Wierdense Veld

Het provinciebestuur van Overijssel heeft een brief gestuurd naar minister Carola Schouten van LNV om meer duidelijkheid te vragen over de juridische en financiële kaders voor de ontwikkeling van Natura 2000-gebied Wierdense Veld.

Overijssel+wil+duidelijkheid+over+Wierdense+Veld
© vvv wierden

Gedeputeerde Staten stellen dat in dit gebied een groot spanningsveld ligt tussen de doelstellingen voor het natuurgebied in het kader van Natura 2000, de waterwinning bij Wierden en het enorme beslag dat deze activiteiten en maatregelen leggen op agrarische gebieden en inwoners.

Uit het gebiedsproces, wat een aantal jaren eerder is uitgevoerd, kwam naar voren dat het lastig is natuurherstel en drinkwaterwinning te combineren. En dat de hiervoor benodigde maatregelen grotere gevolgen voor de landbouw hebben dan eerder voorzien. Daarom is het gebiedsproces in de zomer van 2019 stilgelegd door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Zorgvuldige verkenning nodig

De impact is dusdanig groot dat een zorgvuldige verkenning nodig is, stelt de provincie. 'Hoe combineer je het uitvoeren van de wettelijke opgaven van drinkwatervoorziening en de wettelijke opgave van natuurbescherming met het beperken van de gevolgen voor de bewoners en agrarisch ondernemers in het gebied? Is het mogelijk de drinkwaterwinning bij het Wierdense Veld te verminderen en zo de verdroging van de natuur te tegen te gaan?', zijn enkele van de vragen die Overijssel heeft.

Ook wil de provincie weten of het mogelijk is de doelen voor hoogveen aan te passen en eventueel in een ander gebied te realiseren, om zo ruimte te bieden aan drinkwaterwinning en de gevolgen voor de landbouw te beperken.

Waterwinningen onmisbaar

De inwoners van de provincie Overijssel kunnen vooralsnog niet zonder de winningen Wierden en Hoge Hexel, blijkt uit vorig jaar afgerond onderzoek voor de provinciale strategie voor drinkwatervoorziening. Er zijn geen mogelijkheden het Wierdense Veld als Natura 2000-gebied te schrappen en de doelen en opgaven te verplaatsen naar andere gebieden. Ook niet als de impact op de omgeving zeer groot is. Dit kwam naar voren uit de Doorlichting Natura 2000 van minister Schouten.

Dit werd ook duidelijk in het gesprek dat de provincie samen met minister Schouten en de Europese Commissie had. De commissie stelde dat Rijk en provincie het maximale moeten doen om het hoogveen te beschermen.

Grote vernattingsbuffer

De inrichting van een groot gebied als vernattingsbuffer lijkt nodig om de tegengestelde doelen te verenigen. Dit is geen nieuwe oplossingsrichting. En het is ook gebaseerd op basis van de inbreng van organisaties en ondernemers die in het gebied actief zijn en die tijdens het gebiedsproces voor de zomer van 2019 hierover hebben meegedacht.

Straks is ook ruimte voor agrarische bedrijven die hun bedrijfsvoering aan willen passen op de mogelijkheden die het gebied gaat bieden. Enkele agrarisch ondernemers denken al over hoe ze deze transitie kunnen vormgeven.

Besluit over doorstart

De provincie wil een graag een besluit nemen over de doorstart van het in 2019 stilgelegde gebiedsproces voor Wierdense Veld. Dit geeft namelijk duidelijkheid voor de partijen in gebied, zoals Landschap Overijssel, Vitens, de agrarisch ondernemers en de bewoners.

Omdat de inrichting van een groot gebied als vernattingsbuffer een enorme impact heeft op de bedrijven en inwoners en bijna 40 miljoen euro kost (20 miljoen euro meer dan eerder geraamd), heeft de provincie Schouten in de brief gevraagd of dat echt moet worden uitgevoerd. Daarnaast wil de provincie duidelijkheid over de extra financiële bijdrage voor de opgave in Wierdense Veld.

Snel besluit

Na de beantwoording van de minister verwacht de provincie snel een besluit te kunnen nemen over de herstart van het gebiedsproces. Dan kunnen de partijen die in een eerder stadium (voor de zomer van 2019) betrokken waren bij de planvorming voor het gebied weer gezamenlijk aan de slag om de plannen verder uit te werken.

De provincie wil vooruitlopend op de formele herstart van het gebiedsproces al in gesprek met agrarisch ondernemers en grondeigenaren over hun plannen. Hun toekomstperspectief is al lange tijd onzeker, stelt het provinciebestuur. De resultaten van deze gesprekken moeten ook als input dienen voor de toekomstige uitwerking van de plannen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  4° / 2°
  40 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 2°
  75 %
Meer weer