Copa-Cogeca woest om effectbeoordeling boer-tot-bordstrategie

De koepel van Europese landbouworganisaties Copa-Cogeca heeft stevige kritiek geuit op de Europese Commissie. De organisatie verwijt dat de commissie de effectbeoordeling van de boer-tot-bord- en biodiversiteitsstrategie bewust in de zomer publiceert om de ophef over de harde conclusies af te zwakken.

Copa%2DCogeca+woest+om+effectbeoordeling+boer%2Dtot%2Dbordstrategie
© Peter Smit

De Europese Commissie publiceerde vorige week een analyse van het Joint Research Centre (JRC) waarin de effecten van de boer-tot-bord-strategie en de biodiversiteitsstrategie werden benoemd. Daaruit bleek dat als gevolg van deze strategieën de agrarische productie daalt en het inkomen van boeren onder druk kan komen te staan.

Daarnaast houdt JRC er rekening mee dat vermindering van landbouwemissies wordt opgeheven door productieverschuiving naar derde landen met minder strenge regels.


De organisatie heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk gevraagd om een effectbeoordeling van de plannen. Copa-Cogeca was verrast over het tijdstip van de publicatie. 'Midden in de zomer verscheen een 'technisch rapport' zonder enige aankondiging en met minimale communicatie, terwijl de meeste EU-belanghebbenden met hun jaarlijkse verlof zijn. Hoe begraaf je een gênant rapport? De Europese Commissie heeft ons zojuist een masterclass gegeven', stelt Copa-Cogeca in een schriftelijke reactie.


Vermindering productiecapaciteit

Ook heeft Copa-Cogeca kritiek op de wijze waarop de resultaten worden gepresenteerd. 'Zelden is een rapport zo voorzichtig geweest om niet te zeggen wat het te zeggen heeft: wat de scenario's ook zijn, het effect van deze strategieën zal een ongekende vermindering van de productiecapaciteit van de EU en van het inkomen van de boeren zijn.' Copa-Cogeca vindt dan ook, net als de auteurs, dat er 'lessen uit dit rapport moeten worden getrokken die voor het beleid belangrijk zijn.'

De auteurs van het rapport vinden dat er van een effectbeoordeling geen sprake is, omdat sommige doelen niet of slechts gedeeltelijk zijn overwogen en het gebruikte model bepaalde beperkingen heeft. Voor Copa-Cogeca is duidelijk dat de conclusies die in dit rapport worden gepresenteerd in dezelfde richting gaan als die van de meeste reeds uitgevoerde onderzoeken over dit onderwerp.


Emissiereductie alleen in Europa

Het belangrijkste punt van het rapport vanuit het perspectief van Copa-Cogeca betreft de verwachte effecten van deze strategie: het rapport laat zien dat de strategieën van de boer-tot-bordstrategie en de biodiversiteitsstrategie in combinatie met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunnen helpen om de broeikasgasemissies uit de landbouwsector met 28,4 procent te verminderen tegen 2030.

'Een belangrijke kanttekening in het rapport is dat meer dan de helft van de verwachte broeikasgasreductie in alle scenario's wordt vervangen door een equivalente toename van de broeikasgasemissies in derde landen', stelt Copa-Cogeca. Voor de Europese landbouwkoepel zouden de conclusies van deze studie belanghebbenden tot ver buiten de landbouwgemeenschap moeten waarschuwen en een publiek debat moeten creëren.


Voorzorgsmaatregelen

'Dit rapport bevestigt, zelfs met alle voorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen met betrekking tot de methodologie en reikwijdte, veel van onze analyses', zegt Pekka Pesonen, secretaris-generaal van Copa-Cogeca. 'Dit nieuwe GLB zal boeren in staat stellen de noodzakelijke transities te maken om onze duurzaamheid te vergroten. Het zal geen 'status quo' zijn zoals sommige Brusselse ngo's graag herhalen', aldus Pesonen.

'Strategieën zoals de boer-tot-bordstrategie of de biodiversiteitsstrategie zullen een steeds groter wordende kloof creëren in praktijken en concurrentievermogen met onze internationale concurrenten. Als we niet willen dat een deel van onze landbouw verplaatst naar derde landen, moet de Europese Unie even ambitieus zijn in haar handelsbeleid als met haar interne strategieën. Tegenwoordig is dit gewoon niet het geval. Deze grote discrepantie wordt op termijn ondraaglijk voor onze boeren en coöperaties', vindt Pesonen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  29° / 15°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 17°
  20 %
 • Zondag
  22° / 18°
  50 %
Meer weer