Productie gaat omlaag bij uitvoering boer-tot-bordstrategie

UPDATE: De agrarische productie daalt als de boer-tot-bord- en biodiversiteitsstrategie worden uitgevoerd. De gevolgen voor het boereninkomen variëren per product en kunnen in sommige gevallen negatief uitpakken. Dat blijkt uit een analyse van het Joint Research Center (JRC) in opdracht van de Europese Commissie.

Productie+gaat+omlaag+bij+uitvoering+boer%2Dtot%2Dbordstrategie
© Koos van der Spek

De JRC-onderzoekers benadrukken dat het geen volledige effectbeoordeling is, omdat slechts is gekeken naar vier effecten: de vergroting van het biologisch areaal en de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en antibiotica. Ze stellen bijvoorbeeld dat bepaalde effecten, zoals een ander consumptiepatroon van consumenten of de aanpak van voedselverspilling, niet zijn meegerekend.

De lagere productie heeft verschillende oorzaken. In de akker- en tuinbouw wordt deze veroorzaakt door het uit productie halen van grond, de overschakeling naar biolandbouw en een lager middelengebruik. In de veehouderij komt het door de krimp van de veestapel.Door de lagere productie zullen de prijzen van de meeste producten stijgen. Dit effect wordt gedempt door de wereldmarkt. Bij sterke prijsstijgingen wordt de Europese markt aantrekkelijker voor producenten in derde landen die dan tegen concurrerende prijzen kunnen leveren. Met name voor de veehouderij zien de onderzoekers een inkomen dat stijgt met tientallen procenten per producteenheid.

Ook dalen de kosten in veel sectoren. De hogere prijzen en lagere kosten zullen soms wel en soms niet opwegen tegen het productieverlies, waardoor het inkomen kan stijgen (bijvoorbeeld bij varkensvlees) of dalen. Bij granen zal de daling zo'n 8,6 procent zijn, bij groenten 5 procent. Ook in de pluimveehouderij en zuivel dalen per saldo de inkomsten met enkele procenten. De onderzoekers houden wel enkele slagen om de arm. Zo hangt veel af van de wijze waarop de biede strategieën worden ingevoerd.


Milieuwinst

Met de plannen wordt aanzienlijke milieuwinst geboekt in de vorm van een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak, evenals van het nutriëntenoverschot. Wel constateren de onderzoekers dat er in een aantal regio's, zoals in Nederland, een negatieve stikstofbalans is.

Ook blijkt uit de analyse dat extra stappen nodig zijn om de doelstellingen van de Green Deal te halen en de overgang naar duurzame voedselsystemen te versnellen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer