Toekomst van carbon farming start in Zeeland

De toekomst van carbon farming begint in Zeeland. Dat was de strekking van de veldconferentie die maandag plaatsvond bij Proefboerderij De Rusthoeve op Colijnsplaat.

Toekomst+van+carbon+farming+start+in+Zeeland
© Anton Dingemanse

Tijdens deze bijeenkomst blikten koolstofboeren, beleidsmakers, bedrijven, ZLTO en andere belanghebbenden gezamenlijk terug op de stappen die zijn gemaakt rondom carbon farming. En ze keken ook vooruit naar de toekomst. Speciale aandacht was er voor de unieke samenwerkingsprojecten die zijn gestart, waarbij koolstofboeren worden beloond voor hun inspanningen voor het klimaat.

'Onze droom als ZLTO en de andere betrokken partners bij het project Carbon Farming, is dat aardappel-, uien-, peren- en koeienboeren ook koolstofboeren kunnen worden', zegt ZLTO-bestuurder Joris Baecke. 'Door meer koolstof in de bodem vast te leggen, werken ze aan de klimaatdoelen, de weerbaarheid van hun bodem en het verdienvermogen van hun bedrijf.'

Tijdens de conferentie werd uitgelegd wat nodig is om het vastleggen van koolstof praktisch, financieel en beleidsmatig mogelijk te maken. Beacke: 'We zijn nog niet klaar met leren wat mogelijk is, maar samen met bedrijven die hun nek uitsteken, zoals energiecoöperatie Deltawind en keukenproducent DKG, gaan we dit tot een succes maken. We nodigen andere bedrijven en overheden uit om ook aan te haken.'

We nodigen andere bedrijven en overheden uit om aan te haken

Joris Baecke, bestuurder ZLTO

Internationaal

Het is inmiddels drie jaar geleden dat het project Carbon Farming van start ging. Internationaal werd met diverse partijen uitgezocht wat boeren kunnen betekenen om koolstof op te slaan in hun landbouwbodems, welke technieken zij daarvoor moeten gebruiken, hoe dit kan worden gemeten en hoe zij deze ecosysteemdienst kunnen aanbieden aan bedrijven en instellingen in hun directe omgeving. De eerste Nederlandse pilot is afgelopen jaar gestart in Zeeland.


Zo investeren burgercoöperaties Zeeuwind en Deltawind in Zuid-Holland in Windpark Krammer, waar vijftien boeren CO2 in hun bodems opslaan tegen beloning. Deze boeren hebben ieder een individueel plan opgesteld en gaan de komende vijf jaar samen minimaal 2.750 ton CO2 vastleggen. Hier wordt ervaring opgedaan tussen boer en bedrijf. Bij succes wordt de pilot verlengd en wellicht zelfs uitgebreid.


Aanbevelingen

Ook zijn diverse andere initiatieven ontsproten, waaronder de nieuwe pilot met DKG Keukens. Dit bedrijf uit Bergen op Zoom gaat investeren in koolstofvastlegging bij twee boeren in de regio, waarvan één in provincie Zeeland. De ervaringen die zijn opgedaan bij deze initiatieven hebben geleid tot een set van aanbevelingen voor beleidsmakers. Tijdens de veldconferentie zijn de aanbevelingen overhandigd aan de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA).


Tijdens de veldconferentie zijn de aanbevelingen overhandigd aan de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA).
Tijdens de veldconferentie zijn de aanbevelingen overhandigd aan de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA). © Anton Dingemanse

De Bat noemt de initiatieven rondom carbon farming zeer waardevol. 'Ze zorgen voor kwalitatief betere landbouwbodems en stimuleren de regionale samenwerking tussen industrie en landbouw in duurzaamheid. Ze passen binnen het huidige beleid dat boeren moeten worden beloond voor een maatschappelijke prestatie. Hiermee maken we ook voor de buitenwereld zichtbaar dat er actief wordt gewerkt aan CO2-reductie.'

Volgens de gedeputeerde werd tijdens de conferentie duidelijk dat carbon farming meerdere beleidsdomeinen raakt. 'Denk aan landbouw, klimaat, energie en economie. Het is daarom belangrijk om dit initiatief bij al deze verschillende domeinen onder de aandacht te brengen, zodat partijen van verschillende disciplines elkaar kunnen vinden en tot samenwerkingsprojecten kunnen komen. Als regionale overheid kunnen we partijen, zoals boeren en industrie, bij elkaar brengen.'


Den Haag en Brussel

Inmiddels is carbon farming ook internationaal een belangrijk thema en gaat de Europese Unie ermee aan de slag. Niet voor niets worden de beleidsaanbevelingen ook aan het ministerie van LNV en de Europese Commissie overhandigd. Provincie Zeeland is bereid om pilotprojecten en onderzoeken mee te financieren en de opgedane kennis te verspreiden en te gebruiken, om ook in Den Haag en Brussel carbon farming op de agenda te zetten en hiervoor concrete ondersteuning te vragen.

De aanbevelingen die de gedeputeerde kreeg overhandigd, helpen daarbij. De Bat: 'Ik denk dat het goed is om samen met de sector te kijken naar de vervolgstappen en een verdere invulling van het toepassen van carbon farming in Zeeland. Daar denkt de provincie altijd graag over mee. In ons beleid voor het landelijk gebied zullen we dit onderwerp dan ook nadrukkelijker verder beschrijven.'


Bekijk hieronder het carbon farming-webinar van Nieuwe Oogst en Bayer




Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer