Gelderse landbouworganisaties lanceren plan voor energietransitie

Agrarische organisaties in Gelderland willen een stevige bijdrage leveren aan de energietransitie, mits er een moratorium komt op het vergunnen van zonneparken op landbouwgrond. Binnen zes maanden kan er een integraal plan liggen.

Gelderse+landbouworganisaties+lanceren+plan+voor+energietransitie
© Jan Anninga

LTO Noord, Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt en de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek bieden aan om een plan te ontwikkelen voor maximaal zon op dak en boerenerf. Het gaat om een plan van aanpak voor maximale emissiereductie van broeikasgassen uit de agrosector en een voor maximale CO2-opslag in de agrosector.

Als voorwaarden stellen de partijen dat er een moratorium door gemeenten komt op het vergunnen van zonneparken. Daarnaast moeten overheden prioriteit geven aan en zorgen voor budget voor zon op dak en 'no regret'-locaties op het boerenerf. Bijvoorbeeld voor de realisatie van netcapaciteit. Verder moet de zonneladder niet alleen op papier, maar ook in de praktijk leidend worden.


Boodschap kracht bijzetten

De organisaties ondertekenden deze week het manifest 'Begrazen in plaats van beglazen' om hun boodschap kracht bij te zetten. 'Zonnevelden tasten het landschap, de bodem en de landbouwstructuur aan', geeft bestuurslid Ria Wolters van LTO Noord-afdeling Achterhoek Noord aan.

'Deze ontwikkeling staat volkomen haaks op de brede regionale samenwerking op duurzaam bodembeheer en verduurzaming van de landbouw en groene ruimte. We pleiten voor een betere integrale ruimtelijke afweging en actief beleid gericht op het verwerkelijken van de zonneladder.'


Zonneladder breed gedragen

Bij de zonneladder staat landbouwgrond helemaal onderaan de voorkeursvolgorde voor de opwekking van zonne-energie. Deze benadering wordt volgens de agrarische belangenbehartigers breed gedragen. De praktijk blijkt echter weerbarstiger.

De aanname dat de doelstellingen zonder inzet van zon op landbouwgrond niet kunnen worden gehaald, leidt ertoe dat de optie op landbouwgrond in regionale energiestrategieën en gemeentelijke kaders open blijft staan. 'De door subsidie kunstmatig gecreëerde verdienpotentie leidt tot een run van investeerders op het verkrijgen van vergunningen voor zonnevelden', stelt Wolters. 'Terwijl de inspraakprocedures nog lopen, is de halve opgave voor zonne-energie in de Achterhoek al vergund.'

Deze zonnevelden resulteren volgens het LTO Noord-bestuurslid in subsidie-export. 'En ze staan haaks op de doelstellingen rond lokaal eigenaarschap en betrokkenheid.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 4°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer