Gedeputeerde+Overijssel%3A+%27Zon+op+land+is+onvermijdelijk%27
Nieuws
© Dirk Hol

Gedeputeerde Overijssel: 'Zon op land is onvermijdelijk'

De zonneladder biedt voldoende bescherming tegen de ongebreidelde aanleg van zonneparken op landbouwgrond. 'Er kan geen misverstand meer over bestaan wat ons standpunt is en hoe dat uitwerkt', zegt gedeputeerde Tijs de Bree (PvdA) van Overijssel. Tegelijkertijd stelt hij dat zon op landbouwgrond onvermijdelijk is.

Woensdag stonden de twee Overijsselse Regionale Energiestrategieën (RES'en), Twente en West-Overijssel, op de agenda van Provinciale Staten. De Staten werden gevraagd in te stemmen met de ontwerpversies. Dat lukte uiteindelijk, maar ging niet zonder slag of stoot. Maar liefst achttien moties waren onderwerp van bespreking.

Een daarvan kwam van de Onafhankelijke Conservatieve Liberalen (OCL), de afscheiding van Forum voor Democratie. Die partij pleitte, net als LTO Noord enkele weken eerder, voor een ontheffingsplicht voor zonneparken op landbouwgrond. 'Het meeste energieverbruik vindt plaats in de steden. Daar zijn nog voldoende daken vrij. Zolang dat zo is, bepleiten wij een ontheffingsplicht', aldus OCL-fractievoorzitter Johan Almekinders.


Minst wenselijk

De Bree zegt dat zonnevelden op landbouwgrond duidelijk de minst wenselijke vorm is. Op de zonneladder is het niet voor niets de derde en laatste trede, stelt hij. 'Alle initiatieven die binnenkomen voor energieprojecten, moeten door die hele ladder heen. Daar is geen vrijblijvendheid in' zegt de gedeputeerde.

'Tegelijkertijd weten we dat je in beide RES'en een groot aantal zonnepanelen op land gaat krijgen. Je hebt die derde trede op de zonneladder nodig. Een ontheffingsplicht maakt het proces nodeloos complex en vertraagt het proces. Zon op land is, net als windmolens, onvermijdelijk.'


Voorafgaand aan de stemmingen liet Almekinders weten zijn motie voorlopig aan te houden en het onderwerp te willen agenderen in een commissievergadering, voordat de RES'en medio dit jaar definitief worden vastgesteld.


Windladder

Op initiatief van de SGP komt er zo snel mogelijk behalve een zonneladder ook een Overijsselse windladder en een handreiking voor windmolens- en turbines. De partij bepleitte deze kaders, zodat er bij het bepalen van locaties voor windturbines rekening wordt gehouden met landschappelijke en economische waarden.

De SGP stelt dat de zonneladder strikt toegepast moet worden om agrarische gronden te beschermen en dat het eigenlijk vreemd is dat er voor windmolens niet zulke kaders bestaan. Behalve de PVV en de Partij voor de Dieren sloten alle partijen in Provinciale Staten zich bij de motie van de SGP aan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer