Utrecht zet in op lokaal voedsel

Provincie Utrecht gaat aan de slag met een eigen voedselagenda. Provinciale Staten stemden woensdag in met het voorstel, dat lokaal en gezond eten bevordert en eraan moet bijdragen dat regionale producten snel en efficiënt naar consumenten binnen en buiten de steden gaan.

Utrecht+zet+in+op+lokaal+voedsel
© Dirk Hol

Het voorstel kon op brede steun van de Staten rekenen, alleen VVD, PVV en JA21 stemden tegen. 'Het is niet aan de provincie wat onze inwoners gaan eten. Het enige wat wij moeten doen is zorgen dat lokale aanbieders en inwoners elkaar kunnen vinden', aldus VVD-Statenlid Juliëtte van Gilse (VVD).

Het beter koppelen van aanbieders en consumenten was ook de strekking van een drietal amendementen en een motie, allemaal geïnitieerd door de SGP. Die partij vond het voorstel in eerste instantie te weinig concreet. 'We wilden het graag wat scherper maken', verduidelijkt Statenlid Bertrick van den Dikkenberg namens de partij.


Zetje geven

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot (CDA) noemt de voorstellen van de SGP 'waardevol om verder uit te werken'. 'Als provincie moeten we niet aan marketing doen, maar we kunnen partijen die met lokaal voedsel bezig zijn wel een zetje geven door aanbieders en afnemers te matchen.'

Alle fracties steunden een amendement van de SGP dat vastlegt dat er een onderzoek komt dat agrariërs moet helpen om de weg te vinden naar afzetkanalen in de regio. De lopende pilot 'Lokaal Voedsel Utrecht' besteedt hier al aandacht aan. Parallel hieraan wordt door de provincie een inventarisatie gemaakt van mogelijke afzetkanalen.


Korte ketens

Een ander amendement roept op te komen tot meer bundeling van krachten vanuit diverse initiatieven op het gebied van korte ketens. Alleen JA21 stemde hier tegen. Het doel is dat lokale initiatieven intensiever samen gaan werken, met ondersteuning van de provincie.

De Utrechtse voedselagenda beperkt zich niet tot de provinciegrenzen. Ook daarbuiten wil de provincie haar ambitie tonen, blijkt uit een derde amendement, eveneens van de SGP. Utrecht gaat op reguliere basis ideeën uitwisselen met andere provincies.


Lobbyen in Den Haag

Met een motie werd het provinciebestuur ook opgeroepen om in Den Haag te lobbyen voor een duidelijke inzet voor het stimuleren van korteketeninitiatieven en te onderzoeken welke subsidieregelingen er mogelijk zijn.

Een motie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om vegetarische gerechten de standaard te maken in het provinciehuis, werd verworpen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  22° / 10°
  10 %
 • Zondag
  22° / 12°
  10 %
 • Maandag
  21° / 12°
  20 %
Meer weer