Meer+lokale+producten+in+restaurants+van+overheid
Nieuws
© Dirk Hol

Meer lokale producten in restaurants van overheid

Ambtenaren kunnen binnenkort in de bedrijfsrestaurants van de overheid vaker kiezen voor lokale producten. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en gedeputeerden van de provincies hebben hierover afspraken gemaakt.

De minister en de gedeputeerden tekenden maandagmiddag tijdens de webcast Nationale Handelsmissie Korte Keten de 'Green Deal Catering Overheidslocaties' waarin de afspraken over het aanbod in de bedrijfsrestaurants zijn vastgelegd. Dit houdt in dat de provincies en het Rijk met negen van hun cateraars hebben afgesproken meer lokale producten aan te bieden in hun restaurants.

De cateraar van het restaurant van de Tweede Kamer is benaderd om mee te doen aan deze deal, maar neemt vooralsnog geen deel. Het ministerie van LNV blijft met deze partij in gesprek en de cateraar kan alsnog deelnemen, meldt Schouten.


De landbouwminister is blij met de overeenkomst met de provincies. 'Het is goed dat de cateraars zelfs in deze bijzondere en lastige coronatijd waarin medewerkers thuiswerken, hun intentie uitspreken om zich in de toekomst in te zetten om gerechten aan te bieden van lokaal geproduceerd voedsel. Dit is niet alleen goed voor de afzet van de boeren, tuinders en vissers van ons land. Het draagt ook bij aan het vergroten van kennis over de producten en waar deze vandaan komen.'


Kortere ketens stimuleren

De afspraken tussen het ministerie en de provincies sluiten aan bij de doelstelling van het kabinet om duurzame landbouw te stimuleren. Produceren en verkopen middels een korte keten zorgt voor minder transportbewegingen en meer marge voor de producent, zo is de gedachte. Als er minder schakels in de productieketen zijn, staat de boer, tuinder of visser sterker in de onderhandeling met toeleveranciers. En dat bevordert de positie van de ondernemer in de keten.Door de lokale samenwerkingen staat de agrarisch ondernemer ook meer in contact met de omgeving. Als lokale producten dan ook nog eens worden verkocht via bijvoorbeeld de lokale supermarkt, de winkel op het erf of lokale voedselboxen, brengt dat boeren en burgers dichter bij elkaar.


Communicatie kan beter

In het kader van deze Green Deal is door Greendish onderzocht in welke mate de inkoop van de Rijkscatering en de catering van negen provincies nu al lokaal worden verzorgd. Greendish concludeerde dat daar nog wel ruimte voor verbetering in zit. Ook de communicatie over de herkomst, het seizoen en de teeltwijze van producten kan volgens de onderzoekers beter.

Dit is belangrijk voor het vergroten van kennis over de streekproducten bij de klanten van de cateringbedrijven. De resultaten hebben bijgedragen aan het formuleren van de doelen van de 'Green Deal Catering Overheidslocaties'.

Om de verbinding tussen boeren en burgers te versterken, zouden Rijk en provincies op handelsmissie in eigen land gaan om streekproducten onder de aandacht te brengen en korte (voedsel)ketens te stimuleren. Maar vanwege de coronacrisis heeft die handelsmissie een iets ander karakter gekregen. Afgelopen zomer is een videoserie gemaakt over de pioniers van de korte keten in de twaalf provincies.

Weer

  • Zaterdag
    22° / 12°
    10 %
  • Zondag
    24° / 13°
    50 %
  • Maandag
    20° / 15°
    70 %
Meer weer