FrieslandCampina neemt ledenfinanciering op de schop

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina verandert de ledenfinanciering. Een belangrijk deel van het ledenkapitaal wordt vanaf volgend jaar gekoppeld aan de melkleverantie van de leden. En er komt een coöperatieve oplossing voor de verhandelbaarheid van ledenobligaties-vrij.

De coöperatie is al anderhalf jaar met de leden in gesprek over de nieuwe ledenfinanciering. Een belangrijke reden is dat de kwaliteit van het eigen vermogen omhoog moet. Naast het kapitaal in de dode hand is er ook veel vermogen ingelegd door leden via obligaties. Maar dit vermogen op naam telt niet voor de volle honderd procent mee in de waardering door financiële instellingen.

Verder wil FrieslandCampina de scheefgroei van ingebracht kapitaal verminderen. Een deel van de (oudere) leden heeft veel kapitaal per kilo melk in de onderneming geïnvesteerd, terwijl anderen veel minder kapitaal per kilo melk hebben ingelegd. Maar bij winst krijgt die laatste groep wel de volledige contante nabetaling uitgekeerd.

Tot slot moet er een oplossing komen ten aanzien van de vrij verhandelbare ledenobligaties. Op dit moment is er meestal meer aanbod dan vraag omdat vooral oud-leden deze obligaties te gelde willen maken en actieve leden daar te weinig in willen of kunnen investeren.


Leveringscertificaten

Op basis van ingebrachte wensen en opmerkingen van leden ligt er nu een voorstel op tafel met een hele serie aanpassingen. Belangrijkste punt is dat er leveringscertificaten komen, naast de bestaande ledencertificaten en -obligaties.

Deze nieuwe leveringscertificaten worden gekoppeld aan de hoeveelheid melk die het lid aan de coöperatie levert. In tegenstelling tot de ledenobligaties krijgen leden geen rentevergoeding op de leveringscertificaten.


• Luister ook naar de podcast: FrieslandCampina past ledenfinanciering aan

Wel wordt de contante nabetaling (40 procent van de winst in het voorlopige voorstel) gekoppeld aan de hand van de hoeveelheid leveringscertificaten die een lid heeft. De resterende 60 procent van de winst gaat naar de algemene reserves.


'Ingroeien'

Leden moeten per 1 januari 2022 voor 8 euro per 100 kilo geleverde melk aan leveringscertificaten kopen. Voor het bepalen van de eerste uitgifte van leveringscertificaten, geldt de hoeveelheid geleverde melk in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021.

Voor 70 procent van de leden lijkt die investering geen probleem, ze kunnen hun bestaande ledenobligaties en/of ledencertificaten geheel of gedeeltelijk omzetten in de nieuwe certificaten.

Leden die minder dan 8 euro aan 'ledenobligaties-vast' en/of ledencertificaten hebben, kunnen over een periode van tien jaar 'ingroeien' via een lening. Voor bedrijfsopvolgers komt er een speciale regeling.

Interne handelsmarkt

De eventuele onbalans op de interne handelsmarkt van vrije ledenobligaties wil de coöperatie in eigen ledenkring oplossen. Ledenobligaties die tijdens de handelsdagen niet worden verhandeld, worden gezamenlijk opgekocht door de leden en omgezet in vaste obligaties.

Als de leveringscertificaten per 1 januari 2022 worden geïntroduceerd, is het voorstel om de regeling 'Gebalanceerde groei' te laten vervallen.


Weerstandsvermogen

Volgens coöperatievoorzitter Frans Keurentjes moet de nieuwe ledenfinanciering het fundament van de onderneming sterker maken. 'In tegenstelling tot de huidige ledenobligaties, dragen leveringscertificaten bij aan het weerstandsvermogen. Daardoor wordt FrieslandCampina schokbestendiger en kan de onderneming tegen lagere rentekosten financiering aantrekken. Zo kan ze het productienetwerk verder versimpelen en efficiënter maken.'

De voorjaarsledendialoog gaat op 12 april 2021 van start. Daarin kunnen de leden vragen stellen over het voorstel en hun mening geven.


Teleurstellende resultaten

Keurentjes beseft dat dit niet de gemakkelijkste tijd is om deze discussie te voeren. 'Door de coronamaatregelen kunnen we elkaar niet fysiek ontmoeten. Ook op onze bedrijven is het niet altijd gemakkelijk. De kostprijs is hoog en de maatschappelijke druk op onze sector neemt toe. Daarbovenop heeft onze onderneming een zwaar jaar achter de rug, met teleurstellende resultaten.'

Besluitvorming over de vernieuwde ledenfinanciering staat gepland op 16 juni 2021. Bij goedkeuring door de ledenraad gaat de nieuwe financiering per 1 januari 2022 van start.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  12° / 7°
  10 %
 • Zondag
  12° / 6°
  10 %
Meer weer