Projectgroep wolvenschade van start in Friesland

Een projectgroep gaat zich buigen over de preventie van wolvenschade in Friesland. Gedeputeerde Staten stemden woensdag in in met het instellen van de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF) per half april.

Projectgroep+wolvenschade+van+start+in+Friesland
© Pixabay

Naar verwachting sluiten vertegenwoordigers van LTO Noord (vakgroep Schapenhouderij), Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders, Het Friesch Grondbezit, terreinbeherende organisaties, Vereniging van Friese Gemeenten en Kollektivenberied Fryslân aan bij de projectgroep, net als een schaapsherder met ervaring met het treffen van preventieve maatregelen.

Naast advies over preventie van schade kan de PPWF aandacht besteden aan kennis en voorlichting over wolven, Gedeputeerde Staten adviseren over bijzondere gevallen van schade, advies geven over de financiering van gewenste beschermingsmaatregelen en nadenken over afstemming en overleg wanneer zich een wolf in Friesland vestigt.


Friese pilot

Provincie Fryslân faciliteert de PPWF in het opzetten van een pilot voor preventie van schade door rondzwervende wolven, passend binnen wet- en regelgeving en toegespitst op de Friese situatie. Denk aan de inzet van honden voor bescherming, het inrichten van beschermende nachtverblijven voor schapen of de inzet van elektronica.

De bedoeling is om hier ambassadeurs en vernieuwers op het gebied van wolvenpreventiemaatregelen bij te betrekken. Na de uitwerking legt de projectgroep de pilot aan Gedeputeerde Staten voor.


Tegemoetkoming wolvenschade

Landelijk is er een interprovinciaal wolvenplan dat voorschrijft dat er een gebiedscommissie komt wanneer er een gevestigde wolf in een provincie is. In Friesland is daar nog geen sprake van. De keren dat er één in deze provincie was, ging het om een zwervende wolf. Het is een beschermde soort, wat betekent dat het verboden is het dier opzettelijk te verstoren, te vangen of te doden. Daarom is in het interprovinciaal wolvenplan bepaald dat er in elk geval tot 1 januari 2022 een volledige tegemoetkoming voor wolvenschade wordt gegeven.


In de afgelopen drie jaar is er in Friesland 5.005 euro betaald aan aan tegemoetkoming van wolvenschade. Gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP): 'Hoewel de hoogte van het bedrag meevalt, merken wij dat de samenleving en Provinciale Staten veel zorgen hebben over de wolf en de aanpak. Daarom roepen wij als provincie deze projectgroep in het leven. Als de wolf zich vestigt in Friesland, kunnen we dit project opschalen naar een gebiedscommissie.

De projectgroep gaat de komende drie jaar aan de slag. Het instellen van de groep kost 99.000 euro.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer