Uitspraak+over+Fries+melkveebedrijf+treft+ook+varkenssector
Nieuws
© Jos Thelosen

Uitspraak over Fries melkveebedrijf treft ook varkenssector

De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland over een natuurvergunning voor een melkveebedrijf in het Friese Ee heeft ook gevolgen voor varkensbedrijven. Dat stelt Jeroen Boxmeer van DLV Advies.

De rechtbank heeft het besluit van provincie Fryslân om een vergunning te verlenen voor uitbreiding van de melkveehouderij vorige week vrijdag vernietigd. Volgens de rechter heeft de provincie de vergunning voor een ligboxenstal ten onrechte verleend.

De rechtszaak was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu tegen provincie Fryslân en het melkveebedrijf in Ee.


Volgens Boxmeer kan de uitspraak ook voor varkenshouders die intern willen salderen een nadeel zijn. 'De provincie gaat tegen dit oordeel in beroep, maar voordat de Raad van State hier een eindoordeel over geeft, zijn we zo anderhalf jaar verder. Tot die tijd is deze uitspraak richtinggevend.'


Extra onderbouwing

Dit betekent dat extra onderbouwing nodig zal zijn om aan te tonen dat de reductie zoals is opgenomen in de RAV-lijst, wordt behaald. De emissiereducties zoals die op de RAV-lijst staan, zijn gebaseerd op metingen op vier verschillende bedrijven. Daarbij is er nog een veiligheidsmarge ingebouwd, waardoor de emissiereductie minder is dan daadwerkelijk is gemeten.

Het CBS heeft vraagtekens gezet bij de werking van emissiearme systemen. De afname van de ammoniakemissie in Nederland is niet zo groot als op basis van de systemen is te verwachten. De rechter vindt dat de overheid deze twijfel onvoldoende wegneemt.


Onderzoeken

DLV Advies gaat aan onderzoekers vragen om de methode waarop de RAV-code is bepaald, te verifiëren en te bepalen of deze methode betrouwbaar is en daarmee kan blijven dienen als instrument in de vergunningverlening. 'Ook vragen we wetenschappers voor ons het CBS-rapport door te nemen en te onderzoeken of de juiste methodes en aannames zijn gedaan of dat er onjuiste conclusies zijn getrokken', zegt Van Boxmeer.

De vraag is wat agrarisch ondernemers die door emissiereducerende technieken intern willen salderen, moeten doen. Kunnen ze deze technieken inzetten voor verplichte reductie zoals in Noord-Brabant? Onlangs bleek uit een uitspraak van de Raad van State dat er geen vergunning nodig is bij intern salderen. Nu wordt de methode waarop intern salderen wordt toegepast, in twijfel getrokken. Daarom is het verstandig extra zekerheid in te bouwen', stelt de adviseur van DLV Advies.


Beslistool

'We hebben een beslistool ontwikkeld die ondernemers helpt om in hun situatie de opties te vergelijken en tot een keuze te kunnen komen. Op het moment dat je bestaande stallen emissiearm gaat maken, is het mogelijk om een voortoets uit te voeren. Uit de voortoets blijkt of er sprake is van intern salderen. Dit is geen formeel besluit. En bij de bouw van een nieuwe stal is deze methode risicovol. Er komt namelijk geen besluit. Daarmee heb je dus geen onherroepelijke NB-wetvergunning voor de nieuwe stal.'

Een veehouder kan er volgens Van Boxmeer ook voor kiezen om een vergunningsaanvraag in te dienen. 'Hierop zal het bevoegd gezag reageren met een positieve weigering: ze geven aan dat voor de aanvraag geen vergunning nodig is. Daarmee is zwart-op-wit vastgelegd dat de situatie waar je naartoe gaat als bedrijf, is aangevraagd en is de situatie vergunningsvrij vastgelegd', legt hij uit.


Juridische houdbaarheid

'Probleem is dat de juridische houdbaarheid van dit document pas helemaal duidelijk wordt, wanneer het bij de rechter komt. De enige manier om rechtszekerheid te verkrijgen, is om extern te salderen voor de uitbreiding in stikstofdepositie. Dit betekent dat de veehouder ammoniak moet aankopen om de uitbreiding mogelijk te maken.'

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 12°
  20 %
 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer