Friese+CDA+bezorgd+over+verlenen+natuurwetvergunning
Nieuws
© Ida Hylkema

Friese CDA bezorgd over verlenen natuurwetvergunning

De Friese CDA-Statenfractie wil weten hoe het provinciebestuur van Friesland omgaat met het verlenen van een natuurwetvergunning nu de rechtbank in Noord-Nederland de natuurwetvergunning van een veehouder in Ee heeft vernietigd. Dat blijkt uit schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Volgens de christendemocraten kan de uitspraak grote gevolgen hebben voor veehouders die in afwachting zijn van een vergunning of uitbreiding overwegen.

Het CDA wil van het college van Gedeputeerde Staten weten hoe het traject van vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet de komende tijd eruit zal zien en hoe wordt omgegaan met lopende vergunningaanvragen.


Emissiereducerende vloer

Het provinciebestuur heeft de vergunning verleend met als uitgangspunt dat de emissie niet zou toenemen door onder andere het toepassen van een emissiereducerende vloer. De rechter oordeelt nu dat onvoldoende zeker is of de emissie van het bedrijf in de vergunde situatie niet zal toenemen, omdat daarover onvoldoende wetenschappelijke zekerheid zou bestaan.

Ook is de rechter van oordeel dat andere elementen, zoals beweiding, mestopslag en transportbewegingen, in de beoordeling van de vergunningaanvraag hadden moeten worden betrokken.


Eerder al deelden het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, LTO Nederland en CDA-Tweede Kamerfractie hun zorgen over de uitspraak van de rechter.

Weer

 • Zaterdag
  22° / 12°
  10 %
 • Zondag
  24° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
Meer weer