LLTB+gaat+in+beroep+na+uitspraak+over+waterputten
Nieuws
© Werkgroep Behoud de Peel

LLTB gaat in beroep na uitspraak over waterputten

De LLTB gaat in beroep tegen de uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant dat beregenen met grondwater rond de Peelvenen voor waterputten die na 2001 in gebruik zijn genomen, vergunningplichtig is. De Raad van State gaat zich over de zaak buigen.

De rechtbank kwam tot de uitspraak in een procedure die de Werkgroep Behoud de Peel had aangespannen tegen het beheerplan Peelvenen. Dit beheerplan regelt welke maatregelen nodig zijn om de natuur in de Natura 2000-gebieden Groote Peel, Mariapeel en Deurnese Peel te beschermen en of een Natuurbeschermingswetvergunning nodig is voor activiteiten buiten de natuurgebieden.

De vergunningplicht ligt de LLTB zwaar op de maag en gaat daarom in beroep. 'De boeren in de Peel hebben zich altijd ingespannen om natuur en landbouw te combineren. De Agrarische Belangengroep Mariapeel heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld', zegt Jan Veltmans, LLTB-portefeuillehouder Internationaal en Water.

Afspraken

'Er zijn afspraken gemaakt en terwijl de boeren zich daaraan hebben gehouden, wordt nu alsnog een vergunningplicht voor bestaande waterputten opgelegd.'

Veltmans doelt daarbij op de afspraken die zijn gemaakt in het kader van Nieuw Limburgs Peil van het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei. Afgesproken is om met peilgestuurde drainage en boerenstuwen het grondwaterpeil te verhogen. Ook mogen geen nieuwe putten worden geslagen, tenzij deze verder van de natuurgebieden af liggen en voor elke nieuwe put een bestaande put dichter bij een natuurgebied wordt gesaneerd.

Grondwaterstand

De LLTB vindt dat door deze afspraken voldoende wordt gedaan om eventuele negatieve gevolgen voor de grondwaterstand in een natuurgebied te voorkomen. De ontheffing van de vergunningplicht is van belang omdat het voor een individuele boer vrijwel onmogelijk is om aan te tonen dat beregening geen effect zal hebben op de natuur. Hierdoor hangt het afgeven van een vergunning altijd aan een zijden draadje.

In haar beroepsschrift noemt de LLTB meer gronden voor het ingestelde beroep. Zo vindt zij dat, als er al een jaar van toepassing zou moeten worden verklaard voor de vergunningplicht, dit het jaar moet zijn van de aanwijzing door de rijksoverheid: 2009 en niet 2001.

Droge jaar 2018

Verder vindt de LLTB dat de rechtbank ten onrechte het extreem droge jaar 2018 maatgevend acht voor het grondwaterpeil. Volgens de belangenorganisatie moet het gemiddelde peil van een aantal jaren bepalend zijn.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  21° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  26° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  30° / 13°
  10 %
Meer weer