Rechtbank vernietigt vergunning voor uitbreiding Friese melkveehouderij

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft het besluit van provincie Fryslân om een vergunning te verlenen voor uitbreiding van een melkveehouderij in het Friese Ee vernietigd. Volgens de rechter is de vergunning voor een ligboxenstal ten onrechte verleend.

Rechtbank+vernietigt+vergunning+voor+uitbreiding+Friese+melkveehouderij
© Twan Wiermans

De zaak was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) en de Vereniging Leefmilieu tegen provincie Fryslân en het melkveebedrijf in Ee.

De provincie stelt dat de vergunning kon worden verstrekt omdat ondanks de toename van het aantal dieren de emissies en deposities niet zouden toenemen.

Het gaat om een stalsysteem met roostervloer, voorzien van rubbermatten en composietnokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif of mestrobot. Met dit stalsysteem zou per dierplaats een lagere emissie optreden dan met een traditioneel stalsysteem.


Wetenschappelijke onzekerheid

Volgens MOB bestaat over de emissiereductie van dit stalsysteem aantoonbare wetenschappelijke onzekerheid.

De milieuclub vindt dat niet mag worden aangenomen dat de RAV-emissiefactor voor het staltype een reële weergave is van de werkelijke optredende ammoniakemissie als de stal wordt gerealiseerd. MOB stelt dat niet langer kan worden volgehouden dat er zekerheid bestaat over de emissiefactor in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV).


Oordeel rechter

De rechtbank oordeelt dat provincie Fryslân 'ten onrechte tot de conclusie is gekomen dat het zeker is dat er ten gevolge van het onderhavige project geen significante gevolgen kunnen optreden op de betrokken Natura-2000 gebieden'.Volgens de rechter is het onvoldoende zeker dat de emissie van het bedrijf in de vergunde situatie niet zal toenemen. 'Aan de vergunning is geen passende beoordeling ten grondslag gelegd waarbij is beoordeeld wat de werkelijke emissie zal zijn, tot welke depositie die emissie zal leiden en wat de gevolgen van die depositie zijn in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden.'

Voor de voorzieningenrechter reden om het besluit van provincie Fryslân te vernietigen.


Volgens MOB komt met de uitspraak in één klap de interne saldering met RAV-codes tot stilstand.

LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak reageert op Twitter dat de uitspraak van de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Noord-Nederland een 'keiharde tegenvaller is voor de melkveehouder die geïnvesteerd heeft om stikstof te reduceren. En daarmee voor ons allemaal. Daarom wil LTO Nederland spoedoverleg met de minister.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  22° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  21° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  23° / 11°
  10 %
Meer weer