LTO eist actie van politiek na vernietiging vergunning Friese melkveehouderij

LTO Nederland wil dat de poltiek actie onderneemt nu de voorzieningenrechter een streep heeft gezet door de vergunning voor de bouw van een ligboxenstal in het Friese Ee. De zaak was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB).

LTO+eist+actie+van+politiek+na+vernietiging+vergunning+Friese+melkveehouderij
© Dairy Campus

De Friese melkveehouder heeft onlangs geïnvesteerd in een systeem met emissiereducties voor het intern salderen. De voorzieningenrechter oordeelde dat onvoldoende zeker is dat de reducties ook daadwerkelijk worden gehaald. Daarmee wordt het door het ministerie van I&W gehanteerde systeem van RAV-erkenning onder grote druk gezet. Gevolg is dat investeringen in technologie en innovatie stilvallen. Dat is juist een belangrijke route op weg naar een oplossing voor de stikstofcrisis, stelt LTO.

'LTO is zeer beducht voor de gevolgen van deze uitspraak voor zaken zoals vergunningverlening, vrijstelling voor beweiden en bemesten en het legaal houden van de PAS-melders', aldus Trienke Elshof, LTO-portefeuillehouder Platteland & Omgeving.


De overheid heeft zich in de meest recente wet gecommitteerd aan het legaal houden van de PAS-melders en knelgevallen. Die politiek-juridische realiteit blijft door de aangenomen stikstofwet onverkort overeind. Sterker nog, deze wordt door deze uitspraak alleen maar urgenter. LTO adviseert alle melders en knelgevallen zich te blijven melden.

De belangenbehartiger verzoekt de provincie Fryslân met klem hoger beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak. Ook gaat LTO overleggen met de ministeries van I&W en LNV over de deugdelijkheid van de onderbouwing van de gevoerde juridische argumentatie. Het is van belang inzicht te krijgen in de onderbouwing om te bepalen wat wel en niet is ingebracht bij de rechtszaak en welke onderbouwing straks wordt aangeleverd bij de Raad van State.


Vrijstelling beweiden en bemesten

Verder dringt LTO bij de wetgever aan op een betere onderbouwing voor de vrijstelling voor bemesten en beweiden in een goed juridisch kader, zodat deze kernactiviteiten van het boerenbedrijf onverkort vergunningsvrij blijven.

Voor dit alles geldt grote urgentie. Elshof: 'De sector, maar breder alle economische ontwikkeling in Nederland, kan het zich niet permitteren dat er via procedures van partijen zoals MOB steeds opnieuw grote onzekerheid ontstaat over ontwikkelruimte en perspectief. Dat maakt gezonde bedrijfsvoering simpelweg onmogelijk. De overheid heeft een grote verantwoordelijkheid om het juridisch kader zo optimaal mogelijk bestand te maken tegen deze vorm van juridisch vandalisme.'

Ook het NAJK stelt onthutst te zijn over de uitspraak van de voorzieningenrechter.


Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 11°
  70 %
 • Zondag
  18° / 12°
  80 %
 • Maandag
  20° / 13°
  70 %
Meer weer