LTO: Raad van State weer aan zet in PAS

Na de kritiek van het Europese Hof op Programma Aanpak Stikstof (PAS) is de Raad van State aan zet om een eindoordeel te geven over het programma, oordeelt LTO Nederland.

LTO%3A+Raad+van+State+weer+aan+zet+in+PAS
© Eigen Foto

Het EU-hof oordeelde woensdag dat het Nederlandse stikstofbeleid rond vergunningen voor agrarische bedrijven en andere sectoren strenger moet worden getoetst op de gevolgen voor Natura2000 gebieden. Zo moeten bijvoorbeeld de gevolgen van nieuwe stallen, beweiden en bemesten voor de natuur wetenschappelijk worden getoetst. Bij het PAS werd tot voor kort uitgegaan van het te verwachte natuurherstel van genomen maatregelen.

De uitspraak betekent dat de Raad van State met een nieuwe, waarschijnlijk aangescherpte, uitspraak over toepassing van de PAS moet komen.

Duizenden vergunningen

LTO Nederland was bij de ontwikkeling van de PAS betrokken en heeft de PAS ook altijd ondersteund. Vele duizenden agrarische bedrijven hebben nu een vergunning of melding gebaseerd op de PAS en op basis daarvan vaak ook nog ontwikkelruimte verkregen.

Voorheen was de bestaanszekerheid van veel bedrijven door jurisprudentie onzeker geworden. Bij de PAS gaat het niet alleen over landbouw en ammoniak. Ook andere economische sectoren zoals verkeer en industrie die stikstof uitstoten hebben belang bij een goedwerkende PAS.

Daarnaast heeft de PAS geholpen de landbouwsector te verduurzamen, stelt LTO Nederland. Zoals met het Rijk is afgesproken wordt de komende jaren 10 kiloton aan ammoniak gereduceerd. Daarvoor zijn onder andere de eisen voor nieuwe stallen al aangescherpt en wordt de sleepvoetbemester (foto) binnenkort verboden.

Vrijstelling

Ten aanzien van bemesten en beweiden ziet LTO Nederland nog steeds mogelijkheden om deze vrij te stellen van de vergunningplicht. Dat kan met goed onderbouwde nationale of provinciale regels eventueel aangevuld met extra onderbouwingen in de Natura 2000 beheerplannen.

LTO Nederland concludeert dat het Europese Hof helder aangeeft dat niet het Europese Hof maar Raad van State zelf aan zet is om een eindoordeel over de PAS te geven. Daar is het wachten nu op. We verwachten deze een uitspraak in het voorjaar 2019.

De ontstane onduidelijkheid kan gevolgen hebben voor bestaande vergunningen. Juridische procedures waarin het PAS aan de orde is, worden tot de uitspraak van de Raad van State vermoedelijk aangehouden. Provincies zullen naar verwachting het verlenen van vergunningen op basis van de Wet Natuurbescherming voorlopig stilleggen.

In afwachting van de uitspraak van het EU-hof waren al 200 rechtszaken tegen toepassing van de PAS bij uitbreiding van bedrijven stilgelegd.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  13° / 8°
  70 %
 • Woensdag
  12° / 8°
  50 %
 • Donderdag
  14° / 7°
  50 %
Meer weer