Vergunningverlening+PAS+kan+toch+doorgaan
Nieuws
© DIRK HOL

Vergunningverlening PAS kan toch doorgaan

De uitgifte van de Natuurbeschermingswetvergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kan toch doorgaan. LTO Nederland is positief gestemd over deze mogelijkheid.

Landbouwminister Carola Schouten schreef deze week namelijk aan de Tweede Kamer dat de zij met provincies en het ministerie van Infrastructuur en Water heeft besproken dat de vergunningverlening op grond van de PAS kan worden voorgezet. LTO Nederland is te spreken over het feit dat de overheden er blijkbaar vertrouwen in hebben dat PAS overeind kan blijven.

• Lees ook: De PAS staat onder druk, en nu?

Het Europese hof oordeelde op 7 november dat de PAS in principe geschikt is om de regels mee uit te voeren, maar dat de voordelen van de maatregelen wel wetenschappelijk moeten worden aangetoond. Het is nu aan de Nederlandse rechters om te beoordelen of die wetenschappelijke onderbouwing van de PAS voldoende is. Die uitspraak wordt komend voorjaar verwacht.

Ontwikkelruimte

LTO Nederland was bij de ontwikkeling van de PAS betrokken en heeft die ook altijd ondersteund. Vele duizenden agrarische bedrijven hebben nu een Natuurbeschermingswetvergunning of melding gebaseerd op de PAS en vaak ook nog ontwikkelruimte gekregen. De bestaanszekerheid van veel veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden als gevolg van allerlei juridisch getouwtrek was echter onzeker geworden.

De extra ontwikkelruimte die de PAS de veehouderij heeft geboden, was op voorwaarde dat de veehouderij versneld zou verduurzamen. Met het Rijk is afgesproken om de komende jaren 10 kiloton aan ammoniak te reduceren. Daarvoor zijn onder meer al de eisen voor nieuwe stallen aangescherpt en wordt de sleepvoet binnenkort verboden.

Bemesten en beweiden

LTO Nederland ziet ten aanzien van bemesten en beweiden nog steeds mogelijkheden om deze vrij te stellen van de vergunningplicht. Dat kan volgens de organisatie met goed onderbouwde nationale of provinciale regels, bijvoorbeeld met extra onderbouwingen in de Natura2000-beheerplannen.

LTO wil graag met minister Schouten en de provincies in overleg om te voorkomen dat iedereen voor beweiden en bemesten een vergunning aan moet vragen. Het Europees Hof geeft daar, zoals de minister ook in haar Kamerbrief aangeeft, de ruimte voor.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer