Schouten+weerlegt+kritiek+MOB+op+stikstofplan
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten weerlegt kritiek MOB op stikstofplan

Intern en extern salderen leidt niet tot grootschalige fraude. En de gestelde doelen om de stikstofemissie te reduceren, worden met het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering gehaald.

Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laten weten in reactie op een brief van Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB). Daarin spreekt hij zijn zorgen over dit wetsvoorstel uit. De Tweede Kamer had Schouten gevraagd inhoudelijk te reageren op de brief.

Vollenbroek vindt de stikstofdoelstelling van het kabinet in het oorspronkelijke wetsvoorstel onvoldoende. Dat was ten minste 50 procent van het areaal van de voor stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde in 2030.


Resultaatverplichting

De minister wijst erop dat de opgenomen doelen resultaatsverplichtingen zijn en dat de omvangrijke maatregelen worden genomen om het behalen van deze doelstellingen te borgen. Daarvoor wordt een programma stikstofreductie en natuurverbetering met natuur- en bronmaatregelen opgesteld. Het effect en de kosten van deze maatregelen zijn doorgerekend door het PBL en RIVM.

'In het programma worden ook tussendoelen opgenomen waarop bijgestuurd moet worden indien deze omgevingswaarden niet gehaald dreigen te worden', schrijft Schouten in haar reactie aan de Tweede Kamer. 'Verder geldt er een uitvoeringsplicht voor bestuursorganen en over de voortgang en gevolgen op maatregelenniveau zal tweejaarlijks worden gerapporteerd.'


Grootschalige fraude

Vollenbroek vreest dat intern en extern salderen leidt tot grootschalige fraude. De minister deelt die vrees niet. 'Bij extern salderen is aanpassing van de natuurvergunning noodzakelijk. Daardoor wordt juridisch geborgd dat er geen toename van stikstofdepositie plaatsvindt ten opzichte van de vergunde ruimte', schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

'Daarbij wordt bij extern salderen uitgegaan van de feitelijk gerealiseerde capaciteit. Dat betekent dat saldogevende bedrijven alleen kunnen salderen met de installaties of gebouwen voor de uitoefening van de vergunde activiteit, als deze daadwerkelijk zijn opgericht en gerealiseerd. De keuze om niet uit te gaan van de vergunde capaciteit is gemaakt om feitelijke toenames van stikstofemissie te voorkomen. De vergunde capaciteit kan namelijk groter zijn dan de gerealiseerde capaciteit', meldt Schouten.

De niet-gerealiseerde capaciteit in de vergunning komt bij het intrekken van de vergunning te vervallen, schrijft de minister. Daarnaast wordt bij extern salderen 30 procent van de gerealiseerde capaciteit ingetrokken. Dit betreft allereerst het eventuele verschil tussen de gerealiseerde capaciteit en de daadwerkelijk benutte ruimte, zodat depositiestijging wordt voorkomen. Daarnaast zorgt de afroming van 30 procent voor het bespoedigen van de depositiedaling en komt daarmee ten goede aan de natuurkwaliteit.


Handreiking

Vollenbroek vraagt de minister om met een instructie te komen over hoe op een juiste en transparante wijze intern kan worden gesaldeerd, om te voorkomen dat er intern wordt gesaldeerd met niet bestaande vergunde emissies op de referentiedatum.

Deze instructie is volgens Schouten al gepubliceerd en in september 2020 geactualiseerd. In de handreiking Salderen van de Helpdesk Stikstof en Natura 2000 van BIJ12 is een schema opgenomen om de referentiesituatie te bepalen, gevolgd door een instructie over hoe intern te salderen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer