MOB+stellig%3A+nieuw+stikstofplan+kabinet+is+juridisch+onhoudbaar
Nieuws
© VidiPhoto

MOB stellig: nieuw stikstofplan kabinet is juridisch onhoudbaar

De organisatie die eerder de Project Aanpak Stikstof (PAS) bij de hoogste rechter wist te vernietigen, stapt opnieuw naar de rechter. ‘Het nieuwe kabinetsplan is 'niets geleerd, niets gedaan'.’

Met het kabinetsplan van vrijdag worden opnieuw ongeloofwaardige plannen gepresenteerd, stellen Mobilisation for Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu. Het merendeel van de maatregelen (16 procent) zijn al bestaande maatregelen, zo klinkt het.

‘De extra maatregelen betreffen circa 10 procent van de beoogde emissiereductie. Die maatregelen betreffen hoofdzakelijk onbewezen milieutechnische maatregelen. Het kabinetsplan is in de kern een kopie van het eerdere PAS.’ De plannen zijn daarmee juridisch onhoudbaar, aldus MOB-voorman Johan Vollenbroek.

Kernprobleem: vergunningenhandel

Hij legt uit: ‘Omdat alle realistische milieutechnische maatregelen in de veehouderij al zijn doorgevoerd in de afgelopen tientallen jaren is daar amper nog winst mee in te behalen.’ De enige oplossing van het stikstofprobleem kan worden gevonden in de krimp van de veestapel.'

'Omdat een juridisch onhoudbaar plan is opgesteld, zullen de PAS-melders niet gelegaliseerd kunnen worden.'

Voorzitter Johan Vollenbroek, Mobilisation for Environment

‘Dit kan zelfs worden bereikt zonder dwingende maatregelen. Hiervoor is enkel nodig dat een einde wordt gemaakt aan de vergunningenhandel, zodat de productieruimte van stakende bedrijven niet meer mag worden verplaatst’, duidt MOB.

Door vergunningenhandel toe te staan wordt van natuurschade bedrijfskapitaal gemaakt, stelt de organisatie. ‘De vervuiler verdient geld, in plaats van de vervuiler betaalt. Handel in vergunningen van stakende bedrijven wordt ook in de nieuwe plannen van het kabinet toegelaten.’

Kansloze legalisatie PAS-melders

Met het PAS is ook een hypotheek gelegd op toekomstig stikstofbeleid, denkt MOB, omdat 3.300 bedrijfsuitbreidingen ‘illegaal zijn toegestaan’. Dit betreffen hoofdzakelijk veehouderijbedrijven.

‘Minister Schouten wil die bedrijven met het kabinetsplan legaliseren. Omdat een juridisch onhoudbaar plan is opgesteld, zullen de PAS-melders niet gelegaliseerd kunnen worden.’

Het kabinet zegt geld vrij te maken voor natuurmaatregelen met de nieuwe aanpak, maar Vollenbroek wil daar niet aan: ‘Die maatregelen zijn als dweilen met de kraan open zolang het stikstofprobleem ongemoeid wordt gelaten.’

Olifant in de kamer

De MOB-voorzitter noemt de reductieambitie van het kabinetsplan volstrekt onvoldoende. ‘Hierin staan streefwaarden, terwijl harde doelen met wettelijke borging nodig zijn.’ Valentijn Wösten, de raadsman die namens beide organisaties het PAS beroep bij de Raad van State won en in de 300 rechtszaken optrad, vult aan:

‘De regering handhaaft een pervers vergunningenbeleid waarbij bedrijven natuurschade als bedrijfskapitaal kunnen verhandelen. Kortom, de vervuiler krijgt geld in plaats van de vervuiler betaalt. De wereld op zijn kop. Krimp van de veestapel blijft in het politieke debat de olifant in de kamer. Het kabinetsplan is 'niets geleerd, niets gedaan'.’

Weer

 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  10° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer