Vlaanderen+wil+stop+natuurvergunningverlening+voorkomen
Nieuws
© Twan Wiermans

Vlaanderen wil stop natuurvergunningverlening voorkomen

Vlaanderen wil voorkomen dat de natuurvergunningverlening volledig tot stilstand komt na het 'stikstofarrest'. Dat heeft de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir gezegd. De regering heeft een eerste stappenplan opgesteld om ervoor te zorgen dat, net als in Nederland, in 2030 minimaal 50 procent van de stikstofgevoelige natuur niet meer wordt beschadigd.

De Vlaamse minister is in overleg met Nederland en wil in de aanpak van de stikstofproblematiek samen optrekken. In 2050 wil Vlaanderen de Europese doelstellingen voor de habitatzones in Natura 2000-gebieden halen.

Vlaanderen heeft in navolging van Nederland te maken met een stikstofcrisis door een rechterlijke uitspraak. In het Limburgse Kortessem wilde een pluimveebedrijf een extra stal bouwen voor zo'n 80.000 kippen. Volgens de rechter kan de Vlaamse veehouder niet bewijzen dat een Natura 2000-gebied in zijn omgeving door de uitbreiding niet verder wordt aangetast.


Uitspraak rechtbank

In België was tot nu toe geen uitgebreide milieueffectenrapportage nodig als de verwachte stikstofgroei onder de 5 procent blijft. De rechtbank heeft met deze uitspraak een streep gehaald door deze aanpak. De Vlaamse regering laat een milieueffectenrapport (MER) opstellen met een openbaar onderzoek. Verschillende scenario's voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en -neerslag worden onderzocht. Daarnaast zal ook de maatschappelijke en sociaal-economische impact in kaart worden gebracht.Net als in Nederland zal zowel de uitstoot van stikstofdioxiden (onder meer vanuit verkeer en industrie) als ammoniak (voornamelijk vanuit de landbouw) moeten worden teruggedrongen om de doelstellingen te behalen. De Vlaamse regering zet alles op alles om een totale vergunningstop, zoals in Nederland het geval was na de uitspraak van de Raad van State, te voorkomen. Daarom komen er richtlijnen voor vergunningverlenende overheden om 'weloverwogen rechtsgeldige beslissingen' te nemen in vergunningsdossiers, heeft minister Demir laten weten aan het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  50 %
Meer weer