Geen+nabetaling+voor+melkveehouders+FrieslandCampina
Nieuws
© Hanneke de Boer

Geen nabetaling voor melkveehouders FrieslandCampina

Leden-melkveehouders van zuivelconcern FrieslandCampina krijgen dit jaar geen nabetaling. Sterker nog, de interim-uitkering van 11 cent per 100 kilo melk die vorig jaar augustus werd uitbetaald, wordt ingehouden op de melkgeldnota in mei. Ook worden er geen ledenobligaties uitgegeven.

Reden voor dit alles: een winstdaling van ruim 71 procent. In 2019 was de winst nog 278 miljoen euro, in 2020 komt de winst uit op 79 miljoen euro. Daarvan wordt 46 miljoen euro gebruikt om de rente op de ledenobligaties uit te betalen. Een ander deel van de winst is toegerekend aan minderheidsbelangen en aan de verstrekker van de coöperatieve lening. Uiteindelijk komt 46 miljoen euro ten laste van de algemene reserve.

De melkveehouders van Nederlands grootste zuivelcoöperatie beurden in 2020 ook minder melkgeld. In 2019 lag de melkprijs nog op 37,95 euro, die van 2020 komt uit op 35,72 euro, inclusief duurzaamheidstoeslagen. Dat is een daling van 5,9 procent.


Waar andere zuivelcoöperaties, zoals Arla, ondanks de coronapandemie flinke winst boekten, had FrieslandCampina een uitermate slecht jaar, ondanks het feit dat de omzet slechts daalde met ruim 1 procent.


'Perfect storm'

Maar vooral de omzet in hoge margesegmenten en producten met toegevoegde waarde werden flink geraakt. Denk hierbij aan de omzetten in foodservice, het out-of-homekanaal en in kindervoeding in Hongkong, die grotendeels wegvielen. 'Die dragen in hoge mate bij aan de winst en juist die hadden het door de crisis relatief zwaar te verduren', aldus CEO Hein Schumacher van FrieslandCampina die spreekt van een 'Perfect storm'.

Wel behaalde het zuivelconcern meer omzet in het retailkanaal, maar daar zit een lagere winstmarge op. Het bedrijfsresultaat kende als gevolg daarvan een veel scherpere daling dan de omzetdaling.


Nigeria

Daarnaast had FrieslandCampina valutaire tegenwind als gevolg van de devaluatie van de Nigeriaanse naira en dollargerelateerde valuta in Azië. De Nigeriaanse economie had ernstig te lijden onder de lage olieprijs in de tweede helft van het jaar en de Nigeriaanse overheid heeft handelsbelemmeringen opgeworpen om de nationale economie te beschermen.

Positieve ontwikkelingen zijn er ook: de omzet van de onlineverkopen wereldwijd steeg met 50 procent, de verkoop van consumentenmerken via de retail liet een sterke groei zien en de omzet van het onderdeel 'Ingredients' boekte een resultaatverbetering als gevolg van winstgroei in de commerciële segmenten, onder meer door het oplossen van het lactoferrinetekort en door kostenbesparingen.


Reorganisatie

De ingezette reorganisatie, de versnelde uitvoering van de strategie 'Our Purpose, Our Plan', leidde boven op het slechte bedrijfsresultaat ook nog eens tot een herstructureringslast van 106 miljoen euro in 2020. De reorganisatie en de daarbij behorende kostenbesparingen moeten uiteindelijk leiden tot structureel lagere kosten van meer dan 100 miljoen euro per jaar vanaf 2022.

Voorlopig heeft FrieslandCampina nog volop te maken met de coronacrisis. Daardoor zullen de resultaten in het eerste halfjaar van 2021 nog steeds onder druk staan. Maar de ambitie om uiteindelijk 15 procent meerwaarde voor de leden te creëren, blijft overeind.


Schokken beter opvangen

Schumacher is er namelijk van overtuigd dat de versnelling van de bedrijfsstrategie in combinatie met structurele kostenbesparingen FrieslandCampina in staat zal stellen schokken beter op te vangen en de positieve impact in de post-coronaperiode te vergroten. 'Er zit veel kracht in het bedrijf.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer