Veerman en Erisman: 'Stel landschapscommissaris aan'

Oud-minister van Landbouw Cees Veerman en hoogleraar milieu Jan-Willem Erisman pleiten voor een landschapscommissaris. Deze functionaris moet de landelijke regie houden over de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Veerman+en+Erisman%3A+%27Stel+landschapscommissaris+aan%27
© Dirk Hol

In een opiniestuk in Trouw zetten de twee hun idee uiteen. Veerman en Erisman constateren dat er veel ruimteclaims worden gedaan. Er zijn uitdagingen op het gebied van stikstof, klimaat en biodiversiteit. En er is een gebrek aan ruimte voor woningbouw, infrastructuur, energie, landbouw en natuur.Een minister van Ruimtelijke Ordening, zoals veel politieke partijen willen, is volgens Veerman en Erisman niet genoeg. De huidige problemen vergen allereerst een langetermijnvisie en inzet vanuit de hele maatschappij. Het nieuwe kabinet moet die visie omarmen, de regie voeren en de uitvoering in handen van een landschapscommissaris leggen. Daarmee is de visie voor de lange termijn geborgd.

'Visies, ministers en beleidsuitgangspunten zijn hard nodig, maar het organiseren van langjarige uitvoeringskracht is net zo belangrijk', zo stellen de schrijvers. 'We hebben al een deltacommissaris voor de waterproblematiek. We hebben er ook een nodig voor ons landelijk gebied: een landschapscommissaris met voldoende middelen en een langjarig mandaat om de uitvoering te garanderen. Dit beleid raakt meerdere ministeries; de samenwerking en afstemming vragen om een krachtige, coördinerende minister.'


Rol van de boer

De rol van de boeren verandert. Naast producent van voedsel zijn zij ook leverancier van schaarse diensten waar consument en samenleving in toenemende mate om vragen, stellen de twee. Denk aan CO2-opslag, een rijk landschap, biodiversiteit, dierenwelzijn, schoon water en schone lucht. De boer wordt steeds meer een ondernemer die maatschappelijke kwesties met elkaar verbindt en vertaalt in producten en diensten waarvoor hij een marktconforme prijs verdient.

Veerman en Erisman willen boeren helpen keuzes te maken door dat hogere vergoedingen voor water- en natuurbeheer en een fonds dat innovatieve boeren helpt risico’s te nemen. 'Door positieve effecten te belonen en negatieve effecten te beboeten, creëren we een nieuw verdienmodel dat de overgang naar duurzame landbouw zal stimuleren. Kritische Prestatie Indicatoren, oftewel KPI’s, kunnen hierbij helpen. Daarmee kun je meten in hoeverre een bedrijf een doelstelling of resultaat haalt.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer