LTO en KAVB willen plan voor compensatie bollengrond

LTO Noord en KAVB roepen provincie Noord-Holland en gemeente Bergen op om het verlies aan bloembollengrond in Noord-Kennemerland te compenseren en de omvang van het bollenconcentratiegebied intact te houden. Zij willen hiervoor samen met de betrokken gemeenten een plan maken. 'Durf buiten de lijntjes te kleuren.'

LTO+en+KAVB+willen+plan+voor+compensatie+bollengrond
© Jan Jong

Aanleiding voor deze oproep is de zorg over de ruimtelijke ontwikkelingen en ambities van de gemeente Bergen. Het areaal bloembollengrond staat volgens de belangenorganisaties onder druk. Niet alleen als gevolg van natuurontwikkeling in de binnenduinrand en de extra ambitie van provincie Noord-Holland om 400 hectare extra natuur in de binnenduinrand te realiseren, maar ook door ruimtelijke claims zoals het beoogde voetbalcomplex en de woningbouwontwikkeling in de gemeente.

Dat schrijven de belangenorganisaties in een brief naar het Noord-Hollands provinciebestuur en het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bergen.


Miljoenen geïnvesteerd

Veel van deze bloembollengronden zijn moeilijk vervangbaar, stellen LTO Noord en KAVB. Ondernemers en overheid hebben bovendien miljoenen euro's geïnvesteerd in de aanleg van een watersysteem om tegemoet te komen aan de wensen van de natuur, het tegengaan van verdroging in het duingebied en toch te borgen dat er voldoende water van goede kwaliteit voor de bloembollenteelt beschikbaar is.


Voor compensatie van bollengronden moet ook buiten het bloembollenconcentratiegebied worden gekeken, stellen LTO Noord en KAVB, bijvoorbeeld aansluitend aan het gebied. 'Dat vereist niet alleen inzicht, maar ook bestuurlijke durf om buiten de lijntjes te kleuren.'

Als het bloemenareaal in de regio niet wordt gecompenseerd, dan zal het areaal bloementeelt in Bergen door een ondergrens zakken waardoor de continuïteit van een economische duurzame bloementeelt wordt bemoeilijkt., waarschuwen de partijen.


Perspectief houden

LTO Noord en KAVB vinden dat de van oudsher in de gemeente aanwezige bloemenbollensector perspectief moet blijven houden. Zij kunnen alleen instemmen met een functiewijziging van bloemenballengrond als de omvang van deze grond binnen de gemeente wordt gecompenseerd.

Naast het bedrijfseconomisch belang is het van oudsher in de regio Noord-Kennemerland gevestigde bloembollencomplex vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang, geven LTO Noord en KAVB aan. 'De landschappelijke samenhang tussen duinen, binnenduinrand en polders en het hierdoor ontstane landschap hoort bij deze regio, wordt gewaardeerd en moet worden gekoesterd. Deze waardering blijkt onder meer uit 'Het grote Natuuronderzoek van Noord-Holland'.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer