Politiek+wil+minister+van+Ruimtelijke+Ordening+terug
Nieuws
© Dirk Hol

Politiek wil minister van Ruimtelijke Ordening terug

De kans dat er na de verkiezingen weer een minister komt voor Ruimtelijke Ordening is aanzienlijk. De roep om meer overheidsregie op de herindeling van Nederland klinkt in veel verkiezingsprogramma's.

Tien jaar nadat het Rijk de ruimtelijke ordening van Nederland delegeerde naar provincies en gemeenten, wil een grote meerderheid in de politiek dat de centrale overheid de regie terugpakt. Elf van de vijftien partijen in de Tweede Kamer willen dat er weer een minister komt die beslist over de inrichting van Nederland.


Samen zijn de voorstanders in het parlement goed voor 111 van de 150 kamerzetels (74 procent). Dit blijkt volgens de Volkskrant uit een inventarisatie van de verkiezingsprogramma's van alle partijen. Uit onderzoek van de krant in de afgelopen maanden naar het grondbezit in Nederland komt naar voren dat de inrichting van het land nu vaak verzandt in een patstelling tussen groepen met tegenstrijdige belangen, zoals boeren, burgers, projectontwikkelaars, natuurbeheerders en voorstanders van duurzame energie. Van allerlei kanten klinkt de roep om meer centrale regie.


Ruimtelijke opgaven

In hun programma's geven veel partijen daaraan gehoor. Daarbij verwijzen zij naar de enorme ruimtelijke opgaven waarvoor Nederland staat, zoals het bouwen van een miljoen woningen, de aanleg van duizenden hectare bos en nieuwe natuur en de realisatie van windmolens en grote zonneparken.


LTO Nederland voert bij deze discussie aan dat er zuinig moet worden omgesprongen met landbouwgrond aangezien dit broodnodig is voor de door de politiek gewenste extensivering van de melkveehouderij.

Weer

 • Woensdag
  17° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer