Regering+vraagt+advies+over+inrichting+landelijk+gebied
Nieuws
© Dirk Hol

Regering vraagt advies over inrichting landelijk gebied

Het kabinet roept een Studiegroep Ruimtelijke inrichting in het leven. Deze moet adviseren over de inrichting van het landelijk gebied, schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

De studiegroep wordt ingesteld naar aanleiding van een aangenomen motie van VVD-Kamerlid Mark Harbers. Daarin wordt verzocht om de instelling van een studiegroep over de ruimtelijke inrichting van het landelijk gebied.

Het onderzoek is ook van belang in het licht van de presentatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het daarin aangekondigde programma landelijk gebied, schrijft Schouten. Het advies moet daarvoor beleidsopties aandragen.


Het eindadvies 'Niet alles kan overal' van het Adviescollege Stikstofproblematiek (commissie-Remkes) laat volgens Schouten zien dat er in het landelijk gebied indringende ruimtelijke keuzes gemaakt moeten worden.


Heldere visie

Het adviescollege pleit voor het ontwikkelen van een heldere visie op het landelijk gebied, waar natuurherstel nadrukkelijk onderdeel van uitmaakt. In deze visie dienen natuur en landbouw centraal te staan, naast de economische functies in het landelijk gebied en andere functies als landschapsbeleving, recreatie, wonen en de transitie naar duurzame energie.

De studiegroep zal uiterlijk voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 het kabinet zijn rapport aanbieden. Peter Heij, van ABD Topconsult en voormalig Directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wordt voorzitter van de adviesgroep.

Andere leden zijn onder meer Bettina Bock (hoogleraar Rurale Ontwikkeling WUR, Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland RUG), Dirk Duijzer (directeur Coöperatie, Bestuur en Duurzaamheid van Rabobank Nederland, voorzitter Topsector Agri & Food en voormalig algemeen directeur bij LTO Nederland), Berno Strootman (landschapsarchitect bij Strootman Landschapsarchitecten, tot 1 december 2020 Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving), Sander Thus (agrariër met gemengd bedrijf in Wehl (Gelderland), oud-bestuurslid NAJK) en Co Verdaas (dijkgraaf van het waterschap Rivierenland, deeltijd-hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft, voormalig staatssecretaris van Economische Zaken en gedeputeerde Ruimte provincie Gelderland).

Weer

 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
 • Zondag
  7° / 4°
  10 %
 • Maandag
  7° / 4°
  30 %
Meer weer