%27Nieuwe+generatie+boerinnen+zet+de+toon%27
Commentaar
© Dirk Hol

'Nieuwe generatie boerinnen zet de toon'

Het belang van vrouwen in de land- en tuinbouw kan niet worden overschat. Werkten zij voorheen vooral achter de schermen waar zij zorgden voor een goed verloop van de bedrijfsvoering, nu zien we dat ze steeds vaker op de voorgrond treden en zelfs naar de scepter grijpen.

Een nieuwe generatie boerinnen en tuindersvrouwen is bezig aan een opmars en lijkt de toon te gaan zetten. Niet zelden willen ze het anders doen, omdat ze jong, goed opgeleid, vooruitstrevend, enthousiast en zich bewust zijn van hun omgeving.

In het speciale eindejaarsthema van Nieuwe Oogst geven we die drijvende kracht op de boer- en tuinderijen een gezicht en stem. Het viel de redactie op dat we steeds meer vrouwelijke bedrijfsopvolgers tegenkwamen, net als vrouwelijke erfbetreders. Dit beeld wilden we staven met feiten. Daarom zette de redactie een eigen onderzoek op en bezochten we deskundigen en agrarische families.

Uit het representatieve onderzoek dat Nieuwe Oogst eind november uitvoerde onder bijna tweeduizend boeren en tuinders over bedrijfsopvolging en het aandeel vrouwen daarin, blijkt inderdaad dat er meer vrouwelijke bedrijfsleiders actief zijn in de land- en tuinbouw.

Jonge boerinnen zijn essentieel voor de toekomst van de sector

Esther de Snoo, hoofdredacteur Nieuwe Oogst

De toenemende interesse van dochters in de agrarische gezinnen voor het bedrijf is essentieel om in de toekomst meer ondernemers te hebben in de land- en tuinbouw. De gezinnen zijn kleiner geworden en daardoor is de kans op een mannelijke opvolger ook geringer.

Omdat fysieke kracht minder van belang is door vergaande automatisering en het werken met meer arbeidskrachten, wordt het runnen van een boer- of tuinderij ook voor vrouwen interessanter. Daarbij vraagt de transitie meer verbinding met de samenleving. En in de zoektocht naar meer verdienvermogen weten vrouwen makkelijker nieuwe agrarische businessmodellen op te zetten. Misschien zijn ze zelfs ook wel meer ‘open-minded’ en proactiever om nieuwe vormen van agrarische bedrijfsvoering uit te proberen.


Krijgen vrouwen dezelfde kansen als mannen? Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de mannen en vrouwen gelijke kansen ervaart voor vrouwen in de agrarische sector. Mannen denken dat vrouwen volledig worden geaccepteerd in de sector, maar een deel van de vrouwen ervaart dat helemaal niet zo. Met name dat laatste viel op bij het teruglezen van de antwoorden.

In meerdere opzichten is voor de toekomst van de landbouw de rol van de vrouw essentieel. De opkomst van een nieuwe generatie boerinnen die doorgaans ook nog eens hooggeschoold is, is alleen maar toe te juichen. Laat deze jonge vrouwen het schroom van zich afwerpen, opstaan als veelal onopgemerkte stille kracht achter het bedrijf. Zij verdienen het om ruim baan te krijgen.

Laat dit een oproep zijn om vrouwen volop kansen te bieden om land- en tuinbouwbedrijven te leiden.


Dit commentaar is onderdeel van een reeks verhalen over vrouwelijke bedrijfsopvolgers uit de speciale eindejaarsspecial van Nieuwe Oogst. Op Nieuweoogst.nl verschijnen de komende tijd verschillende interviews en video's over dit thema. Volg ze op nieuweoogst.nl/boerinnen .

Weer

 • Maandag
  19° / 9°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
Meer weer