Eric+Hubers%3A+%27Praktische+inbreng+vanuit+sector+broodnodig%27
Interview
© Lé Giesen

Eric Hubers: 'Praktische inbreng vanuit sector broodnodig'

Tijdens het voorzitterschap van Eric Hubers van de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP kreeg de sector te maken met vogelgriep, de fipronilaffaire, de coronacrisis en met uitdagingen als antibioticareductie en het verbod op snavelbehandeling. 'Daarbij blijft praktische inbreng vanuit de sector broodnodig.'

In juli 2012 ging Eric Hubers officieel aan de slag als voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP. Door de coronacrisis is hij eind 2020, een jaar later dan bedoeld, gestopt. Kees de Jong heeft hem per 1 januari opgevolgd.

We hebben de antibioticareductie met 70 procent verlaagd

Eric Hubers, voormalig voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP

Wat is het hoogtepunt van uw voorzitterschap?

'Het hoogtepunt is dat de pluimveesector feitelijk geen mestprobleem heeft. Alle mest wordt verwerkt of als waardevolle meststof geëxporteerd. Tegelijk leverde dit voor onze sector ook de grootste teleurstelling op. De pluimveerechten zijn namelijk niet afgeschaft.

'Afgesproken was dat de pluimveerechten van tafel konden, als we zouden zorgen voor een verantwoorde mestafzet. Maar Nederland kon op dat moment alleen derogatie voor de melkveehouders krijgen, als de pluimvee- en varkensrechten niet zouden worden afgeschaft. Daar is aan toegegeven waardoor we nu nog steeds onterecht zitten opgescheept met pluimveerechten.

'Nu alsnog de pluimveerechten afschaffen kan niet meer. De meeste pluimveehouders hebben er in de tussentijd flink in moeten investeren om bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken. Dus als je ze afschaft, geeft dat problemen.'


Welk succes heeft de sector nog meer behaald?

'De antibioticareductie van gemiddeld 70 procent ten opzichte van 2009 mag je zeker een succes noemen. Dat is niet mijn verdienste, maar van alle pluimveehouders. Persoonlijk heb ik wel een aandeel gehad in de systematiek van het benchmarken en het onderbrengen daarvan bij de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Dat heeft goed uitgepakt.

'Het was mijn taak ook om de verschillen tussen de sectoren te benadrukken. Bij leghennen is het nu eenmaal gemakkelijker om een lager antibioticagebruik te hebben dan bij vleeskuikens en kalkoenen. Leghennen zijn oudere dieren, die minder gevoelig zijn voor ziekten. Antibiotica gebruiken tijdens de leg kan niet, omdat de eieren tijdens de wachttijd niet voor consumptie mogen worden gebruikt. Toch heeft ook de vleeskuikensector al een grote verbetering bereikt, zeker bij de traaggroeiende rassen.

'Het moeilijkste dier voor wat betreft de antibioticareductie zijn kalkoenen. Dit zijn gevoelige dieren. Met die verschillen moet je rekening houden bij de aanpak van antibiotica. Je kunt niet zomaar voor alle sectoren dezelfde doelen hanteren.'


Wat is het grootste probleem waar u mee te maken kreeg?

'Dat is zonder twijfel de fipronilaffaire. Hierdoor zijn veel dieren voortijdig afgevoerd en eieren vernietigd. Voor de getroffen pluimveebedrijven een hard gelag. Het is jammer dat de overheid tot nu toe iedere medeschuld ontkent. Je zou het bijna gaan vergelijken met de toeslagenaffaire.


'Maar goed, in maart is de uitkomst van het hoger beroep. Hopelijk kunnen we dan de zaak afsluiten. Als we geen gelijk krijgen, moeten we de juridische strijd misschien toch maar stoppen om te zorgen dat mensen het woord fipronil zo snel mogelijk weer vergeten. Steeds opnieuw de trom roeren helpt daar niet bij.'


Zijn de concepten de redding voor de pluimveesector gebleken?

'Zowel de leg- als de vleeskuikensector heeft flink ingezet op concepten. Dat pakt doorgaans goed uit. De pluimveehouders zonder contractafspraken voor eieren en kuikens hebben het nu met de coronacrisis een stuk lastiger.

'Wel vind ik dat we als sector te weinig invloed hebben op het strikt handhaven van de regels in de schakels na ons. Afgelopen zomer was er bijvoorbeeld tijdelijk een tekort aan eieren met het Beter Leven-keurmerk in de supermarkt. Toen heeft de Dierenbescherming onder druk vanuit de supermarkt toegestaan dat er 'gewone' eieren in de Beter Leven-verpakking terechtkwamen. Dat moet niet kunnen.

'Een ander punt van aandacht is het verdienmodel. Alle pluimveevlees in de Nederlandse supermarkten is afkomstig van een concept met extra eisen. Die draaien goed en de consument betaalt er extra voor. Maar nu staan de prijzen door de coronacrisis en vogelgriep bij de pluimveehouders onder druk, terwijl de prijzen in de supermarkten niet dalen. Meer grip vanuit de sector is gewenst.'


Vogelgriep blijft een niet oplosbaar punt?

'Vogelgriep verdwijnt zeker niet zomaar. Als sector hebben we een goed plan van aanpak gemaakt. De kans dat een pluimveebedrijf door de vogelgriep wordt getroffen, is hiermee flink gedaald. Vogelgriep krijgt nu dan ook terecht veel minder media-aandacht dan eerder.

'In 2003 was de uitbraak van vogelgriep een grote ramp. Toen de vogelgriep in 2014 terugkeerde, was er nog wel veel media-aandacht. Daar heb ik veel tijd in gestoken. Dit jaar is het anders. Ik ben wel gebeld, maar vond dat ik geen heel verhaal hoefde te houden. We moeten het niet erger maken dan nodig is.'


En nu ben u weer gewoon pluimveehouder?

'Ja. De afgelopen jaren heeft mijn vrouw veel tijd en energie in ons bedrijf gestoken. Wel was ik, als het maar even kon, dagelijks in de stallen. En met de huidige digitale technieken kun je goed contact houden en op afstand meebeslissen.

'Ik neem afscheid als een voorzitter die trots is op onze sector. We zijn de beste pluimveehouders van de wereld, als je het mij vraagt.

'Omdat we als sector goed georganiseerd zijn in Avined, kunnen we dat ook blijven. We kunnen via Avined onderzoek en innovatie dat noodzakelijk is voor onze sector, laten uitvoeren. Iedere pluimveehouder kan daarover meebeslissen.'


Voorsprong Nederland door onbehandelde hennen

De invoering van het verbod op snavelbehandeling verdient volgens Eric Hubers geen schoonheidsprijs. 'We hadden in goed overleg met de Dierenbescherming en toenmalig landbouwminister Gerda Verburg een afspraak gemaakt om het per 2021 in te voeren. Door een actie van een politicus in de Tweede Kamer werd dat vervroegd. Jammer was dat de Dierenbescherming toen niet bij het eerdere standpunt bleef. Gelukkig hebben we het nog kunnen rekken tot 2018', zegt de scheidend vakgroepvoorzitter. 'Voor mij blijft het de vraag of het niet beter is om toch wel de echt scherpe snavelpunt eraf te halen. Maar dat is een achterhaalde discussie. Het besluit is genomen en we zij ermee aan de slag gegaan. Het gaat redelijk goed, al zijn er weleens problemen. Punt is dat we nu samen met Duitsland de enige landen zijn die het toepassen en er positief mee scoren bij dierenwelzijnsorganisaties. De retail kan niet meer terug. Andere landen zullen op termijn moeten volgen en voorlopig geeft het ons een flinke voorsprong.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer