%27Waarde+land%2D+en+tuinbouw+ook+in+2021+uitdragen%27
Column
© ZLTO

'Waarde land- en tuinbouw ook in 2021 uitdragen'

#vooronsland. Zo luidde de slogan die we rond Prinsjesdag inzetten om politiek en samenleving te doordringen van het enorme belang van de agrarische sector voor onze samenleving. Aan het einde van een turbulent jaar staat het voor mij als een paal boven water dat veel Nederlanders eerlijk en gezond voedsel en fijn groen (weer) hebben leren waarderen. Dat is het winstpunt van corona. Laten we die trend in 2021 versterken. Dat is goed voor het imago van de gehele sector.

Kort voor het kerstreces bereikten de EU en het Verenigd Koninkrijk een brexitakkoord. Het horrorscenario van importtarieven en -quota is hiermee voorkomen. Op de achtergrond heeft LTO in Den Haag, Brussel en Londen hard gewerkt aan 'common ground'. Veel details en praktische gevolgen worden pas in een later stadium duidelijk. Laten we hopen dat het gezond verstand blijft zegevieren en de retoriek naar de achtergrond verdwijnt.

In Den Haag kunnen we op weg naar 17 maart nog een paar maanden retoriek verwachten. Op de LTO-website toont de Agrarische Programmatracker hoe partijen tegen onze sector aankijken en welke keuzes ze willen maken. Wij zullen luid en duidelijk, zonder ons aan een partij te verbinden, de toegevoegde waarde van onze sector blijven uitdragen: #vooronsland.

De afgelopen maanden heb ik de rol van waarnemend voorzitter van LTO mogen vervullen, daarbij gesteund door Dirk Bruins, Léon Faassen en Hans Van den Heuvel, onze directeur. Met vertrouwen draag ik het stokje over aan Sjaak van der Tak. Onder zijn aanvoering zullen we de waarde van boeren en tuinders voor ons land nog nadrukkelijker uitdragen.

In Den Haag kunnen we op weg naar 17 maart nog een paar maanden retoriek verwachten

Wim Bens, bestuurslid LTO Nederland

Ik wens iedereen een mooi, vruchtbaar en gezond 2021.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer