Maatlat+duurzame+stal+komt+hoger+te+liggen
Nieuws
© Twan Wiermans

Maatlat duurzame stal komt hoger te liggen

Bij de periodieke herziening van Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) heeft Stichting Milieukeur (SMK) een aantal aanpassingen doorgevoerd op het gebied van dierenwelzijn, klimaat en energie. Daarbij is de lat bij bepaalde categorieën een stukje hoger gelegd.

De aanpassingen zijn doorgevoerd na inbreng van veehouders, overheid, leveranciers en adviseurs. Het College van Deskundigen heeft hierna voorstellen voor wijzigingen opgesteld, die tijdens een openbare hoorzitting werden voorgelegd aan belangstellenden.

Het zorgde voor verschillende aanpassingen. Zo zijn voor vleesvarkens en opfok- en afmestvleeskalveren meer punten nodig voor het thema dierenwelzijn. In de varkenshouderij is er een extra stimulans om verrijkingsmaterialen toe te passen die beter aansluiten bij de behoeften van het varken. Hiervoor is dan ook de de puntentoekenning aangepast.


Energieverbruik

Verder wordt bij alle diercategorieën de puntentoekenning voor het energieverbruik van emissiereducerende technieken aangepast. Hierdoor is het duidelijker wat het relatieve energieverbruik is van de toegepaste techniek. Energiezuinige technieken ontvangen 'bonuspunten' en technieken die veel energie verbruiken ontvangen 'maluspunten'.

Voor melkveestallen is een aantal criteria afgeschaft, omdat het hierbij gaat om gangbare investeringen in nieuwe melkveestallen. Daarbij gaat het om de criteria voor een frequentieregelaar op de vacuümpomp en voor een diameter leiding spoelbak. Wel zijn hier enkele nieuwe maatregelen toegevoegd, zoals de tijdelijke opslag zonne-energie, een bewegend voerhek en een energiezuinige melkrobot.


Minder punten

Door het verwijderen van criteria en het aanpassen van de bonus/malus punten zijn bij melkveestallen voor de klimaatlat minder punten te halen. Daarom wordt het ambitieniveau hier deels gecorrigeerd.

Een MDV-stal is een veestal met een lagere milieubelasting en met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn. MDV draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij en is ontwikkeld voor stallen voor pluimvee, konijnen, melkgeiten en -schapen, melkvee, varkens, vleeskalveren en vleesvee.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 13°
  60 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  13° / 10°
  50 %
Meer weer