Kabinet neemt extra maatregelen voor CO2-reductie

Het kabinet neemt extra maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland op korte termijn verder terug te dringen. De regering wil onder meer de energiebesparingsplicht verbreden en verbeteren. Ook wordt een moderne kolencentrale gesloten.

Kabinet+neemt+extra+maatregelen+voor+CO2%2Dreductie
© DIRK HOL

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met de maatregelen die worden genomen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak. Nederland moet op basis van dit vonnis de CO2-uitstoot in 2020 en de jaren erna met ten minste 25 procent verminderen ten opzichte van 1990.


In aanvulling op de de uitvoering van het Urgendavonnis wil het kabinet nog eens 9,5 miljoen euro extra inzetten voor meerjarige extra handhavingscapaciteit. Deze extra inzet vindt het kabinet belangrijk, omdat het hier gaat om een verdergaande emissiereductie met een korte terugverdientijd. Zo verdienen ondernemers geld met klimaatmaatregelen.


ETS-bedrijven

Verder wil het kabinet de energiebesparingsplicht verbreden en verbeteren. Ook wordt onderzocht wat het effect en de wenselijkheid is van het verbreden van de energiebesparingsverplichting naar de grotere verbruikers: de ETS-bedrijven.


Aanvullend hierop verkent het kabinet samen met de industrie de mogelijkheid voor een convenant voor CO2-reductie voor de energie-intensieve bedrijven die niet onder de CO2-heffing vallen. Ten slotte verkent het kabinet de mogelijkheden om de ontwikkeling naar een circulaire economie, waarmee op termijn veel CO2 kan worden bespaard, te versnellen.


Kolencentrales

Een forse CO2-reductie wordt verwacht door de komende jaren de elektriciteitsproductie met kolen behoorlijk terug te brengen. Het kabinet heeft de energiesector gevraagd om een van de drie moderne kolencentrales in Nederland vrijwillig, maar met subsidie, te sluiten. Er is daarvoor één subsidieaanvraag binnengekomen. Momenteel wordt beoordeeld of het ingediende voorstel voldoet aan de gestelde eisen, waaronder adequate ondersteuning van werknemers en overcompensatie.

Als aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt er opnieuw een kolencentrale gesloten. De productie van kolencentrales wordt tot 35 procent beperkt; een nog lager percentage is in ieder geval bij één centrale technisch niet mogelijk. Verder heeft het kabinet besloten om de productiebeperking met een jaar te verlengen tot en met 2024, waarmee wordt aangesloten bij de verwachtingen van de Klimaat- en Energieverkenning 2020 van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  25° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  29° / 11°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 15°
  10 %
Meer weer