Kabinet%3A+%27Extra+maatregelen+Klimaatakkoord+nodig%27
Nieuws
© DIRK HOL

Kabinet: 'Extra maatregelen Klimaatakkoord nodig'

Het kabinet gaat extra maatregelen nemen om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Dat heeft het minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt.

Wiebes zegt dat de uitvoering van de meeste maatregelen uit het Klimaatakkoord op schema liggen, ondanks de impact van de coronacrisis. Door externe oorzaken is de opgave sinds het sluiten van het Klimaatakkoord groter geworden. Dat vraagt om extra maatregelen bovenop hetgeen al in het Klimaatakkoord was afgesproken.


Ook de Raad van State constateert dat er aanvullende stappen nodig zijn. Daarom intensiveert het kabinet met de partijen de gemaakte afspraken en wacht niet tot het najaar van 2021 zoals beschreven in de cyclus van de Klimaatwet. Het kabinet heeft voor de zomer een onafhankelijke ambtelijke studiegroep opdracht gegeven om nog dit jaar voorstellen te doen voor beleidsopties voor extra CO-reductie.


Nationaal Groeifonds

Minister Wiebes heeft dit jaar extra uitgaven gepland of naar voren gehaald om de klimaatopgave te versnellen. 'Ook kunnen de komende jaren onder andere via het Nationaal Groeifonds aanvullende (investerings)middelen beschikbaar komen om de doelen te halen. Zo blijft het haalbaar en betaalbaar.'


Afgelopen jaar was het eerste jaar waarin plannen van het Klimaatakkoord zijn omgezet naar de uitvoering in de praktijk. Wiebes zegt dat niet alle voortgang is te zien in de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Een deel van de maatregelen uit het Klimaatakkoord was in het voorjaar nog niet voldoende ver uitgewerkt om door PBL meegenomen te worden in de raming.

Het PBL raamt een afname van de emissie van broeikasgassen met 34 procent ten opzichte van 1990. Dat is nog ver verwijderd van de daling van 49 procent waar het kabinet op inzet. Het kabinet tekent daarbij aan dat een aanzienlijk pakket maatregelen dat dit jaar is getroffen, of in een vergevorderd stadium is, nog niet is meegenomen in de ramingen. Het kabinet is vastbesloten om het in de Klimaatwet benoemde streefdoel van 49 procent te halen.


Urgenda

In het kader van het Urgenda-vonnis moet de Staat het volume van de jaarlijkse Nederlandse emissies van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25 procent ten opzichte van 1990 verminderen. Uit de raming van PBL blijkt dat de ontwikkeling van emissies de komende jaren gepaard gaat met grote onzekerheden, onder andere door de gevolgen van Covid-19, weersomstandigheden en de ontwikkeling van CO2- en energieprijzen.

Om het vonnis uit te voeren zijn in 2019 en in april dit jaar extra maatregelen getroffen waarmee op korte termijn CO2 kan worden gereduceerd en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de transitie op de lange termijn. Bijvoorbeeld de maatregel gericht op het beperken van de productie van kolencentrales. Met deze maatregel, en de maatregelen die in het kader van het Klimaatakkoord nog nader worden uitgewerkt, wordt de komende jaren nog een aanvullende reductie gehaald.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 8°
  20 %
Meer weer