Kamer+stemt+in+met+innovatiegezant+VVD
Nieuws
© Dirk Hol

Kamer stemt in met innovatiegezant VVD

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van de VVD om voor de agrarische sector een innovatiegezant te benoemen. Deze moet ervoor zorgen dat beloftevolle technische ontwikkelingen sneller hun weg vinden naar de boerenpraktijk.

Kamerlid Helma Lodders (VVD) stelt in haar motie dat innovaties kunnen bijdragen aan de oplossing van verschillende vraagstukken, zoals de wereldwijde voedselzekerheid, verduurzaming van de voedselproductie, mestverwerking en het oplossen van de stikstofproblematiek. Zij constateert dat veelbelovende innovaties nog te vaak stuiten op belemmerende regelgeving en stroperige procedures en daardoor niet van de grond komen.

Een voorbeeld van stroperige regelgeving is de zogeheten RAV-lijst (Regeling ammoniak en veehouderij). Hierop staan de erkende technieken die veehouders mogen gebruiken om hun stallen emissiearm te maken en die in aanmerking komen voor subsidie. Het test- en onderzoekstraject om op die lijst te komen, is voor veel kleine ontwikkelaars onbetaalbaar.


De innovatiegezant die de VVD voor ogen heeft, dient dergelijke knelpunten en belemmerende regelgeving te signaleren en daarover advies te geven aan de overheid. Hierdoor moeten innovaties sneller toegang krijgen tot de markt. De VVD-motie, ingediend tijdens het debat over de landbouwbegroting voor 2021, kreeg in de Kamer brede steun. Alleen PVV, GroenLinks, PvdD en FvD stemden tegen.


Kweekvlees

De Tweede Kamer stemde ook in, alleen CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen, met een VVD-voorstel om in overleg met kweekvleesbedrijven, onderzoeksinstituten en de veehouderij te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de lokale productie van kweekvlees door veehouders. De regering is al bezig met het inventariseren van wat de knelpunten zijn bij deze nieuwe ontwikkeling.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 8°
  20 %
Meer weer