GroenLinks+wil+stikstofheffing+en+CO2%2Dbelasting
Nieuws
© Dirk Hol

GroenLinks wil stikstofheffing en CO2-belasting

GroenLinks wil eerlijke prijzen voor boeren afdwingen op basis van de gemaakte kosten en de btw op groente en fruit schrappen. Verder wil de partij de veestapel halveren, een stikstofheffing en CO2-belasting. Dat staat in het conceptverkiezingsprogramma dat dit weekend is gepresenteerd.

De partij schrijft in het verkiezingsprogramma dat zij toe wil naar 'een fundamenteel ander systeem'. In dat nieuwe systeem is 'schaalvergroting niet noodzakelijk om te overleven, krijgen lokale productie en verkoop voorrang en krijgen boeren een betere onderhandelingspositie tegenover supermarkten'.Boeren verdienen eerlijke prijzen voor hun producten en (financiële) waardering voor alle andere nuttige diensten die ze uitvoeren, zoals duurzaam landschaps-, natuur- en waterbeheer, stelt GroenLinks. De partij wil daarnaast het mededingingsbeleid aanpassen, zodat coöperaties en andere samenwerkingsverbanden van boeren meer marktmacht krijgen ten opzichte van de voedselverwerkers en supermarktketens. Verkoop van voedsel onder de kostprijs moet worden verboden.


Stikstofheffing

De partij wil een heffing op broeikasgassen en stikstof in de landbouw introduceren. De heffing is bedoeld als een stimulans voor de natuurinclusieve landbouw en als een prikkel voor verduurzaming van de landbouw die nog niet natuurinclusief is, schrijft de partij. Daarnaast moet een CO2-belasting worden ingevoerd voor industrie, luchtvaart en landbouw. De partij pleit verder voor 100.000 hectare nieuwe natuur. Verder staat de partij voor een verbod op glyfosaat.

De partij omarmt de doelen van de boer-tot-bordstrategie met een omslag naar 25 procent biologische landbouw. GroenLinks wil dan ook financiële ondersteuning voor boeren die omschakelen naar natuurinclusieve landbouw en hun veestapel inkrimpen. Banken betalen daaraan mee bij intensieve veehouderijbedrijven bij wie ze financieringen hebben uitstaan, vindt de partij. Ook de Europese subsidies moeten hieraan bijdragen.


Dierenrechten

Net als bij het vorige verkiezingsprogramma wil GroenLinks een einde aan de bio-industrie. Nieuw is dat nu passages over dierenrechten zijn toegevoegd. De partij wil dat transport van levende dieren niet langer dan vier uur duurt, weidegang voor koeien wordt verplicht en er komt een verbod op het gebruik van kooien in de veehouderij en het doden van eendagskuikens. Ook komt er een verbod op megastallen, al staat in het programma geen omschrijving van wat een megastal is.

GroenLinks wil een vleestaks invoeren waarin, zoals de partij zegt, alle kosten van vlees zijn doorberekend. 'Dus ook de klimaat- en natuurschade.' De meeropbrengsten wil de partij gebruiken voor het steunen van boeren in de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw.


Klimaatfonds

Als het aan GroenLinks ligt, komt er een Klimaatfonds van 60 miljard euro. Daarmee wil de partij investeren in onder meer duurzame woningen en groene energie, maar ook in de landbouw en de natuur. Nieuwe woningen moeten van GroenLinks zoveel mogelijk worden gebouwd binnen de grenzen van de huidige bebouwing en bij uitzondering op landbouwgrond.

Het vaste contract moet de norm worden, vindt GroenLinks. Dat wil de partij regelen door tijdelijke contracten duurder te maken voor werkgevers. Verder moet de vergunningplicht voor uitzendbureaus opnieuw worden ingevoerd. Ook wil de partij het minimumloon verhogen naar 14 euro per uur.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  12° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer