Nieuw spuitsysteem voor schoner water in Noord-Brabant

Via het project 'Schoon Water voor Brabant' kunnen boeren en tuinders gebruikmaken van een innovatiebijdrage voor schoner grond- en oppervlaktewater. Vollegrondsgroenteteler Martijn Hendrickx en akkerbouwer Jan Straver maakten gebruik van deze financiële ondersteuning voor de aanschaf van een nieuw spuitsysteem.

Nieuw+spuitsysteem+voor+schoner+water+in+Noord%2DBrabant
© Homburg Holland

Het project 'Schoon Water voor Brabant' is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Hierin werken Brabant Water, provincie Brabant, ZLTO, Cumela en de waterschappen samen, met ondersteuning van CLM en Delphy. Het doel is altijd om emissie van onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen.

Alice Blok is namens CLM Onderzoek en Advies nauw betrokken bij het project. De innovatiebijdrage wordt verleend aan Schoon Water-telers die willen investeren in bovenwettelijke technieken en methodes.


Nieuwe technieken en methodes

Volgens Blok zijn er in het afgelopen jaar veel Schoon Water-innovatiebijdragen de deur uitgegaan. 'Nieuwe technieken en methodes zijn echt cruciaal om schoon water te realiseren en tegelijk ziekten, onkruiden en plagen in toom te houden. De innovatiebijdragen zijn gebruikt voor investeringen in Wingssprayers, Hardi Twin Force-luchtzakken, een onkruideg, een strokenspuit en de Wave-techniek', somt ze op.

Ik heb nu in de ruggen kunnen spuiten zonder dat het windstil was

Jan Straver, akkerbouwer in Babyloniënbroek

'Al deze investeringen realiseren een hoge driftreductie, waardoor er efficiënter en met minder gewasbeschermingsmiddelen kan worden gespoten. Dit biedt voor de gebruiker verschillende voordelen, maar het is ook beter voor het milieu, grond- en oppervlaktewater.'


Hardi Twin Force

Akkerbouwer Jan Straver uit Babyloniënbroek teelt aardappelen, zaaiuien, suikerbieten en tarwe. Hij schafte vorige jaar een Hardi Twin Force aan, een veldspuit met luchtondersteuning via een flexibele luchtzak en twee ventilatoren. De geforceerde luchtstroom blaast de spuitvloeistof het gewas in. Dit verklaart de extra driftreducerende werking ten opzichte van de spuitdoppen.

Door de twee Hardi Twin Force-ventilatoren in combinatie met de conische luchtuitlaten heeft deze veldspuit een hogere capaciteit luchtuitstroomsnelheid dan de standaardluchtondersteuning.


Water- en middelenbesparing

'In mijn ogen is dit het beste systeem voor mijn teelten', zegt Straver. 'Ik voldoe hiermee ruim aan de nieuwste regelgeving wat betreft driftreductie en het werkt prima. Ik heb een goede bedekking en ik bespaar op water en middelen.'

De akkerbouwer had, in tegenstelling tot veel collega's, dit jaar geen last van onkruid in de bieten. 'Dat ging voortreffelijk. Dat komt echt door de spuittechniek met de fijnere druppel en goede bedekking.'

Ook in de aardappelen heeft Straver goede ervaringen. 'Ik heb nu in de ruggen kunnen spuiten zonder dat het windstil was. Beide kanten van de rug worden goed geraakt. Bij mijn oude spuit moest het bijna windstil zijn omdat het anders één kant tegen de rug op waaide.'


'Bak techniek'

Het optimaal toepassen van de Hardi Twin Force vergt volgens de akkerbouwer wel wat tijd. 'Er komt een bak techniek op je af, dus je moet op veel dingen letten. De hoeveelheid lucht en in welke richting je die op wilt blazen, de doppenkeuze en de gps-aansturing. Je moet er serieus mee aan de gang gaan en ervaring opdoen.'

Straver stond vier jaar geleden al op het punt om dit spuitsysteem aan te schaffen, maar was nog iets te onzeker of het toen de juiste keus was. Nu heeft hij de spuit aan kunnen schaffen met de innovatiebijdrage uit het project 'Schoon Water voor Brabant'. 'Ik had het anders ook gedaan, maar dit is natuurlijk een mooie bijkomstigheid.'


Succesvol

De vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de landbouw in de grondwaterbeschermingsgebieden is succesvol. In de elf kwetsbare gebieden doen vrijwel alle agrariërs mee. Samen beheren de deelnemende boeren en tuinders 85 procent van het areaal landbouwgrond. Gemiddeld wisten deze hun milieubelasting met 70 procent terug te brengen.

In 2012 is deze aanpak provinciebreed uitgerold. Tot en met 2020 krijgt een grote groep Brabantse agrariërs maatregelen aangereikt die zorgen voor minder vervuiling van het grond- en oppervlaktewater.


Onafhankelijke evaluatie

Op dit moment vindt een onafhankelijke evaluatie van het project 'Schoon Water voor Brabant' plaats. 'In twintig jaar zijn flinke successen bereikt voor de waterkwaliteit', zegt Blok. 'De vraag is hoe je goede resultaten blijft behalen en hoe we agrariërs helpen om de ambitieuze doelstelling van nagenoeg geen emissie in 2030 te behalen.'

Onlangs maakte een aantal partijen, waaronder LTO Nederland, Cumela, Vewin, Nefyto en Natuur & Milieu, met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hierover afspraken in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.


'Innovatie en samenwerking in de regio zijn daarbij als cruciaal benoemd door de samenwerkende partijen', licht de projectleider toe. 'Dat is precies de aanpak in 'Schoon Water voor Brabant' en we hopen natuurlijk op een vervolg.'


Martijn Hendrickx kan uit met een lagere dosering dankzij de Wingssprayer.
Martijn Hendrickx kan uit met een lagere dosering dankzij de Wingssprayer. © Peter Roek


'Wingssprayer is relatief simpel systeem'

Vollegrondsgroenteteler Martijn Hendrickx uit Ossendrecht teelt prei, venkel en koolrabi. Hij sloot zich vijf jaar geleden aan bij het project 'Schoon Water voor Brabant'. Vorig jaar schafte hij een Wingssprayer aan waarbij hij gebruikmaakte van een innovatiebijdrage uit het Brabantse project. De strengere wet- en regelgeving liet Hendrickx nadenken over het verminderen van de milieubelasting. 'We mochten sommige middelen niet meer toepassen met de oude spuit die we op ons bedrijf gebruikten. Die was ook versleten en aan vervanging toe. We hebben twee jaar lang gezocht naar een spuitsysteem dat het beste bij ons bedrijf past.' Uiteindelijk viel de keuze dus op de Wingssprayer, een systeem dat wind blokkeert met flappen die daarnaast het gewas toucheren en openen, zodat de spuitvloeistof een beter bereik heeft. Hendrickx: 'Voor een systeem met luchtondersteuning heb je best veel vermogen nodig en dat hebben wij niet. De Wingssprayer is een relatief simpel systeem en werkt bijna hetzelfde als een conventionele spuit.' De vollegrondsgroenteteler zet de Wingssprayer alweer voor het tweede seizoen in. In het begin was dat wel even wennen. 'Je zit natuurlijk kort op het gewas en daardoor moet je opletten dat je geen schade veroorzaakt. Vooral bij zaaiprei moet je dan in dosering minderen. Bij de schimmelbestrijding in de andere gewassen gebruiken we nog dezelfde dosering. Ik vind het risico nu nog te groot om daar naar een lagere dosering te gaan.' Hendrickx is al met al tevreden. 'Ik vind ook dat we geen andere keus hebben. Met de Wingssprayer beperken we de drift aanmerkelijk meer dan wettelijk vereist.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer