Start+project+Watereffici%C3%ABnte+teelt+op+substraat
Nieuws
© Huisman Media

Start project Waterefficiënte teelt op substraat

Voldoende schoon gietwater en geen vervuild restwater lozen. Deze twee belangrijke uitdagingen vormen voor de tuinbouw het startpunt van project Waterefficiënte teelt op substraat.

Bij dit project zal Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research (WUR) knelpunten en mogelijke technische oplossingen onderzoeken. WUR werkt tijdens het project onder andere samen met Glastuinbouw Nederland.

De eisen ten aanzien van watergebruik en -lozing worden steeds strenger. Zo geldt vanaf 2027 een nul-emissie voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. WUR wil daarom de komende jaren de samenstelling monitoren van het recirculerende water bij praktijkbedrijven die de overstap maken naar een emissieloze teelt.

Knelpunten

Doel is het vaststellen van knelpunten om een emissieloze teelt te bereiken. Zo is al bekend dat in de teelt van onder meer phalaenopsis recirculeren van water kan zorgen voor zinkophoping. Ook bij de teeltwisseling van amaryllis komt nog veel water vrij, waarvoor een oplossing zal moeten worden gevonden.

Voor de gevonden knelpunten zal WUR vervolgens mogelijke technische oplossingen onderzoeken. Zo zijn er methodes om zink te verwijderen uit water. Misschien zijn kwekers van phalaenopsis daarmee geholpen.

Waterbron

Het project draait niet alleen om recirculeren, maar ook om de bron van het water. Regenwater is goed bruikbaar als gietwater, maar niet altijd voldoende voorradig. Grondwater is minder ideaal en de geconcentreerde reststroom na behandeling met omgekeerde osmose mag bovendien vanaf 2022 niet meer zomaar de bodem in na gebruik.

Het idee is dat tijdens het project een alternatief wordt onderzocht: verdampingswater vanuit het gewas terugwinnen met luchtbehandelingsinstallaties. Dat systeem heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo kan de kas meer gesloten blijven en heeft het daardoor als bijkomend voordeel een lagere ziektedruk en een lager CO2-gebruik.

Bovendien verdampt gewas veel water in de zomer en dan is ook de behoefte aan water hoog. Eén van de nadelen is dat het systeem energie gebruikt. Voor het project is een financiële bijdrage gevraagd van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Greenport West-Holland, Stowa, stichting Kennis In Je Kas, een aantal bedrijven (Bom Groep, Brinkman en Bruine De Bruin) en amaryllistelers.

Weer

 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / -1°
  10 %
Meer weer