Friese+akkerbouwers+pakken+erfafspoeling+aan
Nieuws
© waterschap Drents Overijsselse

Friese akkerbouwers pakken erfafspoeling aan

Friese akkerbouwers en loonwerkers gaan erfafspoeling aanpakken. LTO Noord ondertekende hiervoor woensdagmiddag met Wetterskip Fryslân, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en Agrarische Jongeren Fryslân een overeenkomst op het bedrijf van Sjoerd-Jan en Jetty van Gunst in Hallum.

De akkerbouwers vroegen zelf om een project voor de akkerbouw nadat bleek dat project Schoon Erf, Schoon Water in de melkveehouderij succesvol was, geven de initiatiefnemers aan. In het oppervlaktewater worden nog regelmatig gewasbeschermingsmiddelen gevonden. Dat is slecht voor de waterkwaliteit en voor het imago van de sector.

Bovendien vrezen boeren dat middelen worden verboden. Daarom vinden ze een proactieve houding van de sector nodig. In Schoon Erf, Schoon Water maken boeren een erfplan om emissie tegen te gaan. Omgevingsdienst Fumo en het Wetterskip keuren dit plan goed.

Subsidie

De ondernemers krijgen bovendien 40 procent subsidie tot een maximum van 2.500 euro voor de realisatie van bijvoorbeeld een was-, spoel- of vulplaats. Een ander voordeel is dat de deelnemers zijn vrijgesteld van reguliere handhaving door het waterschap tijdens het project dat tot maar 2022 duurt, geeft projectleider Tjeerd Hoekstra van Projecten LTO Noord aan.

Streven is dat driekwart van de akkerbouwers en loonwerkers in Friesland mee doet aan Schoon Erf, Schoon Water. Dat komt neer op zo'n 245 bedrijven. Vijftig belangstellenden hebben al aangegeven om met erfafspoeling aan de slag te gaan.

Wasplaats

Loonwerker en fouragehandelaar Sjoerd-Jan van Gunst in Hallum is al enkele jaren bezig om een 'CO2 neutrale en overdekte wasplaats' te realiseren op zijn erf. 'Bedrijven die gebruikmaken van onze weegbrug, vroegen zich af of ze hun vrachtauto's ook bij ons kunnen wassen', verklaart de ondernemer. Hij kiest voor betonnen fytobakken, in plaats van plasticbakken om de restanten van middelen op te vangen.

Zo'n 30 tot 35 bedrijven in de omgeving willen hierin meewerken, stelt Van Gunst. Daarmee heeft het bedrijf, als de bouw is afgerond, een van de grootste wasplaatsen van Nederland. Samen met watertechnologie-instituut Wetsus doet de ondernemer onderzoek in hoeverre hij het spoelwater straks weer kan hergebruiken.

Stroperige overheid

Het dienstverlenend bedrijf loopt echter tegen de 'stroperige en logge' overheid aan. 'De wethouder maakte zich in het begin vooral druk om het aantal verkeersbewegingen. Hij vond dat wij verantwoordelijk waren voor het onderhoud van de weg, zo'n 400.000 euro. Dat is inmiddels van tafel, maar het heeft voor veel frustratie gezorgd.'

Ook de POP-aanvraag verliep niet vlekkeloos, na een eerste afwijzing heeft de ondernemer opnieuw een aanvraag ingediend. Voor individuele boeren is de aanvraag van POP een crime, stelt ook Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân. 'Binnen het waterschap hebben we specialisten die grondgebruikers helpen om de aanvragen te faciliteren. We hebben ook een deal met de provincie over POP-geld voor Kaderrichtlijn Water. Zo zoeken we elkaar op.'

Vergunningen

Van Gunst verwacht dat volgend voorjaar alle vergunningen binnen zijn en hij met de bouw van de wasplaats kan beginnen. 'We hebben niet altijd de wind in de zeilen, maar we geven niet op. De wasplaats komt er. Dat weet ik 100 procent zeker.'

Weer

 • Vrijdag
  21° / 13°
  60 %
 • Zaterdag
  19° / 13°
  50 %
 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer