Overheid draagt 12 miljoen euro bij aan gewasbeschermingsplan

Voor het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming stelt het ministerie van LNV 12 miljoen euro beschikbaar voor de periode van 2020 tot en met 2022.

Overheid+draagt+12+miljoen+euro+bij+aan+gewasbeschermingsplan
© Haijo Dodde

Dit heeft het ministerie vandaag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Het budget van respectievelijk 2, 4 en 6 miljoen euro voor de opvolgende jaren is bestemd voor financiering van onder meer praktijkonderzoek, monitoring en pilotprojecten in de verschillende sectoren en regio’s.

Minister Carola Schouten overhandigde vandaag het rapport dat hoort bij het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 aan fruitteler Leander Vereecken op zijn bedrijf in Dronten. De bewindsvrouw benadrukte daarbij dat de ontwikkeling naar weerbare teeltsystemen voor plantaardige sectoren met robuuste gewassen breed gedragen is.


Trendbreuk realiseren

Tien verschillende partijen uit de land- en tuinbouw, fytopharmacie en natuur- en milieubescherming hebben samen met de overheid en toezichthouders gewerkt aan het uitvoeringsprogramma. Het doel is een trendbreuk realiseren om te komen tot een praktijk die zo min mogelijk behoefte heeft aan chemie en daarmee beter in balans is met natuur en milieu.

De betrokken partijen zijn Agrodis, Artemis, Ctgb, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nefyto, NVWA, Plantum, Unie van Waterschappen, Vewin, het Ministerie van LNV en het Ministerie van IenW. In het Uitvoeringsprogramma wordt de route naar de toekomst vormgegeven zoals deze eerder verwoord werd in de Toekomstvisie

Volgens minister Schouten is het goed dat het uitvoeringsprogramma is geschreven vanuit het perspectief van de teler. ‘Met dit plan kan de teler verder. Sectoren gaan niet zitten wachten op scherpere regels maar nemen het initiatief om processen voor te zijn en om maatschappelijk draagvlak te houden. Met deze visie kan ik ook naar Brussel en staan we politiek veel sterker.'


Gedeelde verantwoordelijkheid

Joris Baecke, portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland, was ook aanwezig bij de uitreiking van het gewasbeschermingsplan. Hij noemt het centraal stellen van de teler in het hele transitieverhaal cruciaal maar wijst ook naar de gedeelde verantwoordelijkheid. ‘De tien partijen en twee ministeries moeten met z’n allen hun schouders eronder zetten om dit tot een succes te maken.’

Uit een achterbanraadpleging van LTO blijkt dat de leden het uitvoeringsprogramma steunen, maar er zijn wel een aantal voorwaarden, verklaart Baecke. ‘Dat gaat onder meer over oplossingen voor problemen die op dit moment spelen. Dus niet alleen ver weg kijken, ook vandaag en morgen willen we gezonde gewassen telen. Verder vragen onze leden om economisxch perspectief. De beloning voor verduurzaming moet uit de markt komen. Het is onze gezamenlijke taak om de maatschappij daarvan bewust te maken.’

Tot slot verwacht LTO van de Nederlandse overheid een langjarige financiële commitment om de transitie naar weerbare teeltsystemen te ondersteunen en de inzet om binnen de Europese Unie te streven naar een gelijk speelveld. ‘De wettelijke eisen moeten gelijk zijn. Dit plan kan alleen slagen als we op de markt niet te maken krijgen met oneerlijke concurrentie van producenten voor wie andere regels gelden’, stelt Baecke.


Gezond voedsel heeft prijs

Minister Schouten erkent dat er nog een aantal zaken geregeld moeten worden en dat zich daarvoor zal blijven inzetten. ‘Wij streven nog steeds naar een snellere toelating van laagrisico middelen. Ook willen we de regelgeving rond innovatieve veredelingsmethoden versoepelen. Maar bovenal moeten we de consumenten ervan overtuigen dat gezond voedsel een prijs heeft. Het kan niet zo zijn dat alle kosten voor de verduurzaming voor rekening komen van de producent.’

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
Meer weer