Pachters+zien+niks+in+pachtplannen+Schouten
Nieuws
© Twan Wiermans

Pachters zien niks in pachtplannen Schouten

De Bond van Landpachters en Eigen-Grondgebruikers in Nederland (BLHB) heeft geen vertrouwen in de plannen van landbouwminister Carola Schouten voor een nieuw pachtstelsel. Het gaat jonge boeren niet helpen en de landbouwstructuur verzwakken, is het oordeel van de pachters.

De meer gedetailleerde plannen van Schouten worden begin december verwacht. Begin volgend jaar komt er een wetsvoorstel. De plannen worden in beslotenheid besproken met diverse partijen. Dat is een doorn in het oog van de BLHB.

'Het gaat hier niet over personen, maar over zaken', stelt waarnemend voorzitter Hans Meijer van de BLHB. 'De beslotenheid dient hier geen enkel zinnig doel. Pacht raakt onze achterban en raakt heel veel boeren. Het is niet in het belang van pachters en verpachters om dit achter gesloten deuren te behandelen.'


Langlopende pacht

Schouten wil met een nieuwe vorm van langlopende pacht de positie van boeren verbeteren. Daarnaast wordt kortlopende pacht ontmoedigd. Dat is zowel beter voor de positie van (jonge) boeren als voor de bodemkwaliteit, stelt de minister.

Sinds de evaluatie van het pachtstelsel in 2014 wordt er al gesproken over een nieuwe inrichting van het stelsel. Een nieuwe langlopende pachtvorm moet wat de landbouwminister betreft de standaard worden. Dat zorgt voor continuïteit en maakt het voor boeren makkelijker om langetermijninvesteringen te doen, redeneert ze. Op dit moment sluiten verpachters veelal kortdurende pachtcontracten af die hogere prijzen hebben, door schaarste aan grond en liberale prijsvorming.


Liberalisering

Schouten wil juist dat kortlopende contracten worden gereguleerd en langlopende contracten, vanaf zes jaar en langer, worden geliberaliseerd. Volgens de BLHB gaat dat niet werken. 'Dan gaat iedereen straks contracten van zes jaar en een dag afsluiten met de mogelijkheid om tussentijds te wijzigen', denkt Meijer.

Volgens Meijer zijn de plannen van de minister juist in het nadeel van jonge boeren. Er komt dan meer liberalisering en dus nog meer druk op grond, stelt hij. 'Er wordt van boeren verwacht dat ze extensiveren en ondertussen wil vrijwel elke politieke partij dat er heel veel woningen worden gebouwd. Jonge boeren moeten nu in een open markt van vraag en aanbod gaan opereren. Ze delven dan het onderspit tegen kapitaalkrachtige bedrijven. De minister laat het volledig vrij.'


Loopbaanpacht

LTO Nederland is voorstander van introductie van loopbaanpacht. Dat is een pacht tegen 95 procent van de reguliere pachtprijs van minimaal 25 jaar, tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat gaat er volgens Meijer op deze manier niet komen.

LTO kwam in juni met een uitgebreide visie op de pacht. Naast loopbaanpacht ziet de belangenbehartiger voor boeren en tuinders ook graag ruimte voor reguliere pacht, duurzame flexibele pacht, teeltpacht voor hoog salderende gewassen, geliberaliseerde pacht voor agrarische gebouwen en natuurpacht.


Jonge boeren

Net als BLHB ziet LTO geen heil in de liberalisering van pachtcontracten van zes jaar en langer. 'Jonge boeren hebben baat bij regulering', zegt Alfred Jansen, LTO-portefeuillehouder Veiligheid & Pacht. 'Als je de langlopende contracten vrijlaat, is dat in het nadeel van jonge, startende boeren. Gereguleerde pacht geeft hun een vorm van bescherming.'

Jansen denkt dat Schouten met haar plannen haar eigen doelen niet kan realiseren. 'Ze doet er goed aan om rekening te houden met onze plannen die zijn getoetst aan de praktijk. Ik ben ervan overtuigd dat de verpachters daar ook mee kunnen leven. Zij zijn immers ook gebaat bij een gezonde agrarische sector. Onze pachtvisie sluit bovendien aan op de doelen die de minister beoogt.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
 • Maandag
  19° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  10 %
Meer weer