Schouten+komt+met+nieuw+soort+langlopende+pacht
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten komt met nieuw soort langlopende pacht

In Nederland komt er een nieuwe vorm van langlopende pacht om de verhouding tussen verpachter en pachter te verbeteren. Daarnaast wordt kortlopende pacht ontmoedigd. LNV-minister Carola Schouten heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

In een speciale 'pachtbrief' aan de Tweede Kamer schetst de bewindsvrouw de lijnen voor een herziening van het huidige pachtstelsel. Een solide pachtstelsel is volgens haar goed voor de toekomst van het instituut pacht, het versterkt de positie van (jonge) boeren en bevordert de bodemkwaliteit.

Sinds de evaluatie van het pachtstelsel in 2014 wordt er al gesproken over een nieuwe inrichting van het pachtstelsel. Schouten had graag gezien dat pachters en verpachters gezamenlijk tot een akkoord waren gekomen, maar dat is niet gelukt. Vervolgens heeft ze zelf de regie genomen.

In de pachtbrief aan de Tweede Kamer bedrukt de minister dat het vernieuwde pachtsysteem volgens haar moet bijdragen aan duurzaam bodembeheer. Tegelijk levert het een bijdrage aan het versterken van de positie van de boer, die meer mogelijkheden krijgt om te kunnen investeren.

Langlopend wordt standaard

De belangrijkste wens van Schouten is om een nieuwe langlopende pachtvorm te introduceren en deze tot de standaard te maken. Deze nieuwe variant draagt bij aan de continuïteit en maakt het voor boeren makkelijker om langetermijninvesteringen te doen.

Op dit moment sluiten verpachters veelal kortdurende pachtcontracten af die, door schaarste aan grond en liberale prijsvorming, hogere prijzen hebben. Voor verpachters zijn de huidige reguliere (langdurige) pachtcontracten minder interessant omdat door de huidige wetgeving de prijzen bij reguliere pacht lager liggen.

Schouten wil dit veranderen en toewerken naar een systeem waarbij langlopende pacht de norm wordt. Tegelijkertijd wordt kortlopende pacht minder aantrekkelijk gemaakt. Kortdurende pachtcontracten brengen meer onzekerheid mee voor de boeren en maakt het voor boeren minder interessant om te investeren in de bodemkwaliteit.

Goed bodembeleid

In de LNV-visie 'Waardevol en Verbonden' is het belang van een gezonde bodem duidelijk onderstreept. Goede afspraken tussen verpachter en pachter dragen bij aan een betere bodem. Op dit moment hebben verpachters van reguliere pacht weinig mogelijkheden om eisen te stellen aan een goed bodembeleid. Dit wil de minister veranderen.

Daarnaast is meer inzicht wenselijk in de kwaliteit van de bodem en hoe deze zich heeft ontwikkeld. Op dit moment wordt er met meerdere partijen gewerkt aan een dergelijk meetinstrumentarium.

Richtsnoer

De pachtbrief ziet de minister als richtsnoer voor nieuwe pachtwetgeving. Langs deze lijnen wordt in de loop van dit jaar een conceptwetsvoorstel opgezet in samenwerking met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Woensdag gaat de Tweede Kamer met Schouten in debat over het pachtbeleid.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  29° / 18°
  60 %
 • Maandag
  25° / 19°
  70 %
 • Dinsdag
  23° / 15°
  70 %
Meer weer