Pachters+en+verpachters+spreken+opnieuw+over+Pachtwet
Nieuws
© Bert Hartman

Pachters en verpachters spreken opnieuw over Pachtwet

Pachters en verpachters zijn met landbouwminister Carola Schouten in overleg om tot een nieuw pachtwet te komen. Zij hebben nieuwe voorstellen ingediend voor langdurige pacht. Verder willen zij aanpassing van het fiscale beleid.

De betrokken partijen spreken al jaren over een nieuwe pachtwet, maar de onderhandelingen daarover waren in een impasse geraakt. Een brede coalitie van pachters- en verpachtersorganisaties bestaande uit FPG, LTO Nederland, NAJK, ASR, LandschappenNL en Natuurmonumenten heeft minister Schouten nieuwe voorstellen gedaan voor een duurzamere pachtwet.

• Lees ook: Schouten komt in herfst met pachtplan

Vernieuwing van de pachtwet is hard nodig, vinden de betrokken organisaties. De samenwerkende organisaties vinden dat de huidige reguliere pacht onvoldoende functioneert en pachtprijzen te veel fluctueren en fiscaal te zwaar belast. Er worden om die redenen nauwelijks nieuwe reguliere pachtcontracten afgesloten. De huidige reguliere pacht is bovendien niet toegerust op de nieuwe uitdagingen waarvoor grondgebonden landbouw en natuursector staan.

Akkoord van Spelderholt

De voorstellen komen deels uit het zogenaamde Akkoord van Spelderholt. Deze overeenkomst is in 2016 gesloten tussen verpachters- en pachtersorganisaties (met uitzondering van NAJK en de pachtersbond BLHB).

In dit Akkoord zijn voorstellen gemaakt voor nieuwe reguliere pacht, loopbaanpacht, flexibele pacht en teeltpacht. Deze langjarige pachtvormen passen goed in het concept van kringlooplandbouw waarvoor de minister zich sterk maakt, zo vinden de organisaties.

Duurzaam bodembeheer

In alle pachtvormen zou volgens de samenwerkende organisaties de mogelijkheid moeten bestaan dat verpachter en pachter goede afspraken maken over duurzaam bodembeheer. De duur van de pacht speelt daarbij een rol, maar ook het uitwerken van een bodempaspoort.

De samenwerkende partijen vinden het vergemakkelijken van uitwisseling van gronden tussen melkveehouders en akkerbouwers (ook in de Gecombineerde Opgave) een belangrijk verbeterpunt. De overeenkomst moet zo worden aangepast dat akkerbouwers de grond kunnen opvoeren voor hun vruchtwisseling en melkveehouders om te voldoen aan de Mestwet en Melkveewet.

Grote belastingdruk

Verpachters- en pachtersorganisaties gaan samen met LNV en WUR bekijken hoe prijsfluctuaties voorkomen kunnen worden. Daarnaast hebben verpachters te maken met een grote belastingdruk in Box III, in sommige gevallen is de belasting hoger dan de pacht, stellen de partijen. Ook naar een oplossing die de fiscale last verlichten, moet volgens hen worden gezocht.

De minister heeft aangekondigd dit najaar meer stappen te zetten voor een nieuwe Pachtwet. Volgend jaar volgen nieuwe gesprekken met de belangenorganisaties.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  11° / 10°
  60 %
 • Vrijdag
  11° / 7°
  70 %
 • Zaterdag
  13° / 7°
  10 %
Meer weer