Duurzaam+bodemgebruik+levert+geen+pachtvoordeel+op
Nieuws
© Han Reindsen

Duurzaam bodemgebruik levert geen pachtvoordeel op

Landbouwminister Carola Schouten wil duurzaamheidsmaatregelen niet koppelen aan een verplicht lagere pachtprijs. Ook gaat het Rijksvastgoedbedrijf geen verbod op glyfosaat als voorwaarde opnemen in de pachtovereenkomst. Dat heeft de minister geantwoord op Kamervragen van diverse partijen over de pachtnormen.

'Ik ben van mening dat alle grond in Nederland duurzaam moet worden beheerd', schrijft Schouten. 'Ik wil echter niet vanuit de overheid voorschrijven dat bij specifieke duurzaamheidsmaatregelen een daling van de pachtprijs hoort. Als ik dat doe, dan zullen duurzamere boeren waarschijnlijk moeilijker aan grond komen. Dat lijkt mij een onwenselijke ontwikkeling.'


Als grondeigenaren vrijwillig een lagere pacht verstrekken aan boeren die duurzamer zijn, dan juicht Schouten dit toe. 'Maar ik wil geen verplichtingen opleggen aangezien dit de verkeerde prikkels kan geven aan verpachters; zij zouden duurzamere pachters kunnen gaan vermijden als het risico bestaat dat door duurzaam boeren de pachtopbrengst daalt. Een lagere pachtopbrengst bij duurzaam boeren zal dus op basis van vrijwilligheid moeten geschieden.'


Kleinschaligheid promoten

GroenLinks stelde voor kleinschaligheid van bedrijven te bevorderen door pachtprijzen te verhogen naarmate het oppervlak van de pachter toeneemt. Schouten voelt hier weinig voor. 'Een hogere pachtprijs voor grootschalige bedrijven gaat het waarschijnlijk nog moeilijker maken voor kleinschalige pachtbedrijven om pachtpercelen te verkrijgen.'

De minister verwacht dat verpachters in dat geval een hoger pachtinkomen krijgen door aan grootschalige bedrijven te verpachten en daarmee een prikkel hebben om alleen aan grote bedrijven pachtcontracten aan te bieden. De minister is wel van plan om prijsstimulansen te gebruiken voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering, maar dan voor de hele landbouw en niet alleen voor de percelen die zijn verpacht. Hiervoor kijkt zij vooral naar het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Nationaal Strategisch Plan.


Zelf eisen stellen

De minister wil wel de mogelijkheden versterken voor verpachters om zelf eisen te stellen aan het bodemgebruik. 'Dat wil ik expliciet opnemen in de pachtwetgeving. Ik ben dus bereid om hier aanpassingen in de wetgeving te doen. Ik verwacht dat dit de kansen van kleinschalige duurzame bedrijven op het verkrijgen van pachtpercelen gaat vergroten.'


Het Rijksvastgoedbedrijf kan bij de gronden die het verpacht ook eisen stellen, maar Schouten wil daarbij niet het gebruik van glyfosaat verbieden. Sommige partijen hadden in hun vragen daarop aangedrongen. 'Deze stof is op Europees niveau uitgebreid beoordeeld. Hieruit blijkt dat veilig gebruik mogelijk is, zodat deze werkzame stof is goedgekeurd', zo schrijft ze aan de Tweede Kamer.


Nieuw pachtbeleid

Schouten werkt aan nieuw pachtbeleid. Dat wordt waarschijnlijk aan het eind van het jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Los van deze nieuwe pachtwetgeving wil ze de vaststelling van de pachtnormen herzien. Deze normen bepalen de maximale pachtprijs per regio en zijn gebaseerd op de inkomsten van de afgelopen jaren. In de praktijk schommelen deze normen sterk en dat vindt de minister onwenselijk.

Schouten wil de pachtwetgeving herzien. Het is de bedoeling dat pachtcontracten een langere looptijd krijgen. Dat kan bijdragen aan een duurzamere pacht. 'Mijn verwachting is dat de gevraagde pachtprijzen zullen dalen. Deze lagere pachtprijzen zullen ertoe leiden dat de inkomenspositie van pachters zal stijgen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer