CEO Bert Jansen: 'In spannend jaar betere prestatie Avebe'

'De prestatie van Avebe was in het boekjaar 2019/2020 beter dan het jaar daarvoor, ondanks dat de prestatieprijs iets lager is. Het afgelopen jaar was spannender. Dat heeft te maken met de combinatie van opnieuw een matige oogst en het coronavirus dat wereldwijd toesloeg', zegt bestuursvoorzitter Bert Jansen van aardappelzetmeelconcern Avebe.

CEO+Bert+Jansen%3A+%27In+spannend+jaar+betere+prestatie+Avebe%27
© Han Reindsen

Avebe heeft over het boekjaar 2019/2020 een prestatieprijs van 96,15 euro per ton behaald. Dat is een fractie onder het recordresultaat van 96,63 euro in het vorige boekjaar. Het coöperatief resultaat na belastingen kwam uit op 8,7 miljoen euro tegenover 5,2 miljoen euro een jaar eerder.
'Het was een complex jaar. Als we dan dicht bij het record van vorig jaar uitkomen, is dat een goede prestatie', vindt Jansen.

Een lager coöperatief resultaat van 5,2 miljoen euro was in het vorige boekjaar een bewuste keuze van Avebe. 'Het was een jaar met bijzondere omstandigheden. We hebben toen besloten het coöperatief resultaat volledig aan de leden uit te keren, in het belang van de leden. Nu kiezen we weer voor een normale verdeling van het eigen vermogen, nodig voor een hoge prestatie in de toekomst', zegt Jansen.


Normale omstandigheden

Avebe streeft naar een prestatieprijs van 95 euro onder normale omstandigheden. In de boekjaren 2018/2019 en 2019/2020 waren die niet normaal en waarschijnlijk in 2020/2021 ook niet. 'We moeten er rekening mee houden dat we niet meer vaak met normale jaren te maken krijgen. Maar ik ga ervan uit dat een prestatieprijs van 95 euro in een relatief normaal jaar voor 2023 haalbaar moet zijn', verwacht de CEO.

Door het coronavirus liepen investeringen vertraging op

Bert Jansen, bestuursvoorzitter Avebe

De prestatieprijs is de belangrijkste financiële indicator van de coöperatie. Daarin komen het coöperatief resultaat en het aardappelgeld samen. Het coöperatief resultaat bedraagt 8,7 miljoen euro. Avebe investeerde ruim 39 miljoen euro in het afgelopen boekjaar, vooral in innovatie en duurzaamheid.


Droogte en corona

Het boekjaar werd sterk beïnvloed door extreme droogte in de zomer, wat leidde tot een matige oogst, en de komst van corona in maart. Jansen: 'Door het coronavirus zien we dat het eetpatroon is veranderd. Door de lockdown in de horeca stijgt de vraag naar gemaksvoeding zoals pizza's en noedels. Als je kijkt naar de afzetkant van Avebe, zien we dat de positieve gevolgen per saldo overheersen.'

Het concern kreeg wel te maken met de gevolgen van corona, zegt de CEO. 'We hebben het afgelopen boekjaar minder geïnvesteerd. Door het coronavirus liepen geplande investeringen vertraging op. We hebben niet bewust de voet op de rem gezet. Het plan is om dit boekjaar de achterstand in te halen. Investeringen zijn nodig voor het realiseren van een hogere prestatieprijs.'


Lastig jaar voor leden

De productielocaties van Avebe draaiden het afgelopen boekjaar zonder noemenswaardige storingen waardoor de output goed was. Toch was het voor een groot deel van de leden opnieuw een lastig jaar. De oogst viel dat boekjaar opnieuw tegen door een overwegend warm en droog groeiseizoen.

Daardoor verwerkte Avebe 10 procent minder grondstof dan gepland. In het jaar 2018/2019 ging het door de droogte en warmte om ruim 25 procent minder zetmeelaardappelen.


Grondstofvoorziening

Late nachtvorst in mei en de hittegolf in augustus lijken dit jaar voor minder opbrengst te zorgen. Wat de gevolgen precies zijn, weet Avebe nog niet. 'We verwerken iets minder zetmeelaardappelen dan gepland. De verwachting is dat het met de grondstofvoorziening goed komt', zegt Jansen.


De CEO constateert dat in Nederland de interesse in de teelt van zetmeelaardappelen toeneemt. 'In vergelijking met andere gewassen leveren we als Avebe goede prestaties.'


Aantal hectares stijgt

Uit recente Duitse cijfers blijkt dat het aantal hectares zetmeelaardappelen in tien EU-landen het afgelopen jaar met 5,7 procent is toegenomen en in vijf jaar tijd met 24 procent is gestegen. In de EU-landen met de grootste arealen zetmeelaardappelen – Duitsland, Nederland, Frankrijk, Denemarken en Polen – is het areaal in Nederland in vijf jaar tijd het minst gestegen (5 procent). In Duitsland steeg het areaal met 16,5 procent het meest.

Volgens de Duitse cijfers gaat het in Nederland dit jaar om 45.106 hectare, slechts 0,4 procent meer dan in 2019. 'Avebe ziet zijn areaal in Duitsland ook toenemen. In Nederland is het areaal zetmeelaardappelen redelijk stabiel en dat heeft wellicht te maken met de strategie van Avebe', zegt Jansen.


Waardecreatie

'We willen niet groeien in volume, maar in waarde. We gaan voor waardecreatie, voor zetmeelderivaten en eiwitten. Die keuze heeft wel consequenties. Als je daarvoor kiest, gaat de basisproductie van natief zetmeel meer naar andere landen.'

Avebe is een coöperatie van 2.280 akkerbouwers in Nederland en Duitsland. Wie als teler het areaal zetmeelaardappelen wil vergroten, kan aandelen van andere (stoppende) telers overnemen. Het totale areaal zal ook de komende stabiel blijven, schat Jansen in. 'De komende jaren zullen we blijven groeien in waarde en minder afhankelijk zijn van basisproducten. De strategie is en blijft waardetoevoeging.'


Bestuursvoorzitter Bert Jansen verlaat Avebe

Avebe moet op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter. Bert Jansen gaat het aardappelzetmeelconcern verlaten en zit nu in het laatste boekjaar. 'Na dertien jaar is het een goede zaak dat er een andere bestuursvoorzitter komt', zegt hij. Jansen werd in 2008 de hoogste baas van Avebe. Hij begon aan een flinke uitdaging. De coöperatie leek in 2006 bijna op sterven na dood. Sinds zijn aantreden ging het bloed beter stromen. De prestatieprijs kwam in veel boekjaren boven de 75 euro per ton zetmeelaardappelen. De CEO zette een stip aan de horizon: een prestatieprijs van 90 euro per ton. Dat lukte in 2018. In 2023 staat een nieuwe stip aan de horizon: onder normale omstandigheden 95 euro per ton. De prestatieprijs is nu in twee bijzondere boekjaren al hoger. Sinds Jansen aan de knoppen is gaan draaien, is Avebe duidelijk gegroeid. Telers van zetmeelaardappelen krijgen steeds meer vertrouwen in het concern.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  15° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 6°
  40 %
 • Woensdag
  20° / 6°
  20 %
Meer weer