Melkveehouder+Steverink%3A+%27Vergroenen+gaat+in+kleine+stapjes%27
Interview
© Mariska Bloemberg-van der Hulst

Melkveehouder Steverink: 'Vergroenen gaat in kleine stapjes'

Melkveehouder Henry Steverink uit Silvolde pleit ervoor dat inwoners van gemeenten mee gaan betalen aan biodiversiteit. 'Boeren moeten wel rondkomen als ze natuur telen.'


U houdt van rommelhoekjes?

'Het zijn gecontroleerde rommelhoekjes met kruiden. Ze trekken bijen, hommels en weidevogels aan. Rond de stal staan bijvoorbeeld bosjes luzerne. Verder hebben we een halve hectare akkerranden en een halve hectare kruidenrijk grasland.'

Bij ons is er een wachtlijst van boeren die aan biodiversiteit willen doen

Henry Steverink, melkveehouder en voorzitter Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Oude IJssel

Wat is uw motivatie?

'Vijftig jaar geleden zijn wij veehouders veel productiever gaan boeren. Door ruilverkaveling verdwenen er in onze regio veel heggetjes, weggetjes en biodiversiteit. Als moderne boer vind ik het mijn taak om dat terug te brengen. Ik zit wel met een dilemma: Ik heb hart voor de natuur, maar moet met mijn bedrijf wél economisch rondkomen.'


In het tv-programma Vroege Vogels vertelde u onlangs dat boeren vergoed moeten worden voor natuurteelt.

'Iedereen gebruikt meer ruimte. Daardoor stijgt de druk op de natuur. De vraag is: Ben ik als grondeigenaar alleen verantwoordelijk voor de biodiversiteit in Nederland, of zijn we dat met z'n allen? Ik wil mijn grond beschikbaar stellen als de rest met geld komt.'
Is er voldoende compensatie?

'Voor akkerranden is de vergoeding 1.800 euro per hectare, qua marge vergelijkbaar met maisteelt. Maar helaas is de subsidiepot van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer klein. Ik ben voorzitter van de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Oude IJssel. Bij ons is er een wachtlijst van boeren die aan biodiversiteit willen doen.'


Is een beter verdienmodel?

'Veel fiets- en wandelpaden lopen door boerenland waar mensen genieten van akkerranden. Laat daarom de inwoners van een gemeente meebetalen aan deze natuur, bijvoorbeeld een euro per persoon per jaar. Verdeel dit budget vervolgens over lokale initiatieven van agrarische natuurverenigingen of de collectieven. Transparanter kun je het niet krijgen.'


Kunnen boeren snel vergroenen?

'Het is een cultuuromslag, we moeten ons er meer voor openstellen. Maar dat gaat stapsgewijs en niet binnen tien jaar. Zet boeren ook niet onder druk, dat werkt averechts.'


Wat doet u nog meer aan vergroening?

'We plantten knotwilgen om het coulisselandschap terug te brengen. Langs de sloten staat een elzensingel en we plantten een bos aan. Ook hangen er nestkastjes op de boerderij, ze trekken steenuilen en kerkuilen aan. In de serrestal groeien klimplanten mooi de spanten in.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer