Zeeuwse akkerbouwers werken aan biodiversiteit

Door droogte was dit jaar de bijdrage van akkerranden aan de natuurlijke plaagbestrijding in suikerbieten beperkt. De bloemrijke randen spelen mogelijk wel een rol bij de beheersing van trips in uien. Dit blijkt uit bevindingen van de GLB-pilot 'Akkerbelt' op Zuid-Beveland.

Zeeuwse+akkerbouwers+werken+aan+biodiversiteit
© Wico Dieleman

In het pilotproject 'Akkerbelt' legt Poldernatuur Zeeland voor het deelgebied Nisse de focus van de vergroening voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op het stimuleren van biodiversiteit. Deze week werden deelnemers aan het project en belangstellenden op het akkerbouwbedrijf van Piet Huige in Nisse bijgepraat over de meerwaarde van akkerranden.


Daarbij was er aandacht voor het effect van de randen op de populaties bestuivende insecten en de meerwaarde voor de beheersing van plaaginsecten in uien en suikerbieten. Volgens Wico Dieleman, namens ZLTO en Poldernatuur Zeeland projectleider van 'Akkerbelt', is het beeld van de akkerranden dit jaar dat ze overwegend laat zijn gezaaid en behoorlijk last hebben ondervonden van de droogte.


Laatste weken

'Daardoor viel de beginontwikkeling van de bloeiende kruidenmengsels in mei en juni vaak tegen en zagen we vanaf juli een redelijk herstel. Eigenlijk zijn veel akkerranden pas de laatste weken op hun mooist. Dat is aan de late kant om nog iets te kunnen doen op het gebied van natuurlijke plaagbestrijding', stelt Dieleman.

Het hele verhaal over de natuurlijke plaagbestrijding van trips staat nog in de kinderschoenen

André Boot, uienspecialist bij Hazera

Op het bedrijf van Huige zijn in het voorjaar drie verschillende mengsels ingezaaid voor de akkerranden. Het betreffen mengsels specifiek voor het aantrekken van bestuivende insecten en specifiek voor het aantrekken van natuurlijke roofvijanden en een combinatie daarvan. Naast randen rondom percelen experimenteert Huige met tussenstroken die om de 75 meter midden in percelen zijn ingezaaid met kruidenmengsels.


Beheersing van trips

Tijdens de bijeenkomst, waar ook vertegenwoordigers van gebiedspartners aanwezig waren, sprak uienspecialist André Boot van zaadfirma Hazera over de invloed van bloeiende kruidenstroken op de beheersing van trips in uien.

'Het is prima om op deze manier nuttige insecten als roofmijten en gaasvliegen naar percelen te lokken. Maar het hele verhaal over de natuurlijke plaagbestrijding van trips staat nog in de kinderschoenen. We hebben nog een lange weg te gaan om uit te vinden hoe we daar de akkerranden het beste voor kunnen benutten.'


Bladluisbestrijding

Voor het onderdrukken van vooral bladluizen in suikerbieten constateren veel akkerbouwers volgens Dieleman dat de aanleg van akkerranden in de huidige vorm weinig toevoegt.

'De luizen veroorzaken schade als de bieten in het twee- tot vierbladstadium zijn. Dan is er nog nauwelijks iets te zien van de akkerranden, laat staan dat bloeiende planten aanwezig zijn. In een discussie hierover werd gesuggereerd om de randen enkele weken voor het hoofdgewas in te zaaien of zelfs al in het najaar. Misschien biedt dat mogelijkheden.'


Pilot voor GLB na 2022

De GLB-pilot 'Akkerbelt' richt zich op regionale veldmaatregelen voor de vergroening in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2022. In Zeeland zijn twee deelgebiedsplannen uitgewerkt. Het plan voor Nisse staat symbool voor kleinschalige landbouw met maatregelen voor de biodiversiteit. In Goes en op Noord-Beveland testen grotere bedrijven maatregelen voor een betere bodem- en waterkwaliteit. Als onderdeel van de pilot zijn bedrijfsplannen gemaakt om de doorwerking van de vergroening in kaart te brengen. Daaraan is een puntensysteem gekoppeld voor het waarderen van de veldmaatregelen op hun bijdrage aan de vergroening. De gedachte is dat in het nieuwe GLB het aantal punten bepalend is voor de premie met misschien een extra vergoeding voor bedrijven die bovengemiddeld scoren.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  31° / 17°
  0 %
Meer weer