Biodiversiteitsmonitor in Brabant

55 melkveehouders zijn dit voorjaar aan de slag gegaan met het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor in het Brabantse Van Gogh Nationaal Park. Zij worden beloond voor hun bijdrage aan de natuur, water- en landschapskwaliteit.

De biodiversiteitsmonitor is een instrument waarbij de prestaties van de boer worden gemeten. Met prestatie-indicatoren kunnen zij gericht hun bedrijfsvoering verbeteren voor de biodiversiteit, waterkwaliteit, een vitale bodem en landschap.

Deze indicatoren bestaan uit een hoger percentage eiwit van eigen land, een hoger percentage blijvend grasland en een lager stikstofbodemoverschot. En ook: meer weidegang, minder gebruik van stikstofkunstmest, een hoger percentage groenblauwe dooradering en minder gewasbeschermingsmiddelen.


Beloning

De deelnemende melkveehouders ontvangen op basis van hun score op de indicatoren een beloning. Voor dit project wordt gekeken naar een beloningsregeling waarmee de ondernemer drie jaar lang 5.000 euro beloning kan ontvangen. Daarnaast wordt gewerkt aan een langdurige beloning.

Denk daarbij aan toegang tot of korting op pachtgrond, verminderde regeldruk en een plus op de melkprijs via de markt of rentekorting. De gestapelde beloning zorgt dat ondernemers die een grote bijdrage leveren aan natuur- en landschapsverbetering, een goede boterham kunnen verdienen.


Scoren op weidegang

'De biodiversiteitsmonitor laat zien op welke vlakken ik nog winst kan behalen', zegt melkveehouder Christ Verschuren uit Rijsbergen. 'Ik scoor goed op weidegang en ammoniakuitstoot, maar kan wat betreft stikstof- en fosfaatoverschot nog vooruitgang boeken. Een adviseur van ZLTO kijkt met me naar de mogelijkheden.'

Enthousiast is de melkveehouder over de koppeling van maatregelen aan een verdienmodel. 'Wij zijn al twintig jaar bezig met verduurzaming op ons bedrijf. Dit is voor het eerst dat we de kans krijgen er een verdienmodel aan te koppelen.'


Toekomstperspectief boeren

De biodiversiteitsmonitor maakt deel uit van het initiatief Brabantse Bodem, waarin de provincie, ZLTO, het ministerie van LNV, waterschap De Dommel, Rabobank en natuurorganisaties samenwerken aan de versterking van de natuur en het toekomstperspectief van boeren. Dit najaar wordt het project uitgebreid met 150 ondernemers.

De ambitie is om binnen drie jaar door te groeien naar zeshonderd deelnemende boeren. Meedoen? Neem contact op met Andrea Almasi via (06) 18303442.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 8°
  20 %
Meer weer