Jagers en Zoogdiervereniging ruziën over Rode Lijst

De Jagersvereniging plaatst grote vraagtekens bij de samenstelling van de Nederlandse Rode Lijst van Zoogdiersoorten en vindt dat soorten ten onrechte als kwetsbaar staan vermeld. De Zoogdiervereniging stelt dat er niets mis is met de Rode Lijst, maar wel met argumentatie van de Jagersvereniging.

Jagers+en+Zoogdiervereniging+ruzi%C3%ABn+over+Rode+Lijst
© Pixabay

De Jagersvereniging heeft met verbazing kennisgenomen van de nieuwe Nederlandse Rode Lijst van Zoogdiersoorten. Daarop zijn de haas en het konijn als kwetsbare soorten aangemerkt. Dat komt volgens de jagers niet overeen met de praktijk. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) constateert dat de haas en het konijn in Nederland op dit moment wijdverbreid en in grote aantallen voorkomen. Ze stelt dat er geen reden is om de jacht op deze wildsoorten te sluiten.

Hoe kan het dat tegelijkertijd deze soorten als kwetsbaar op de Rode Lijst staan? Dit komt volgens de Jagersvereniging voornamelijk doordat de aantallen en verspreiding van deze diersoorten in 2019 worden vergeleken met de geschatte gegevens over deze soorten in 1950. Exacte cijfers uit 1950 ontbreken. Alleen volgens die inschatting zou bijvoorbeeld de hazenstand met 61 procent zijn gekrompen.


Europese Rode Lijst

Ter vergelijking wijzen de jagers naar de Europese Rode Lijst voor zoogdieren. Deze lijst kijkt veel minder ver terug en hanteert een periode van tien jaar om te kijken of de stand van hazen en konijnen toe- of afneemt. Als we die regel toepassen op de Nederlandse situatie, dan zouden beide soorten niet voor de rode lijst kwalificeren. De hazenstand is de laatste tien jaar bijvoorbeeld stabiel, blijkt ook uit de tel- en afschotgegevens die de Nederlandse wildbeheereenheden jaarlijks opleveren.De provinciale overheden en de breed maatschappelijk samengestelde faunabeheereenheden baseren hun beleid mede op de tel- en afschotgegevens van de wildbeheereenheden. 'Wonderlijk genoeg heeft de Zoogdiervereniging er dit keer voor gekozen deze cijfers niet mee te nemen in haar recente adviesrapport voor de minister. In 2009 deed ze dat nog wel', zegt de Jagersvereniging.


Kritiek

De Zoogdiervereniging vindt de kritiek onterecht. Zij acht de bezwaren van de Jagersvereniging dan ook ongegrond, onvoldoende onderbouwd en berustend op misverstanden. Zij geeft aan dat het Basisrapport voor de Rode Lijst is opgesteld onder begeleiding van een onafhankelijke begeleidingscommissie, waaronder ecologische experts en het CBS.


Het referentiejaar 1950 is volgens de Zoogdiervereniging niet 'dubieus' zoals de Jagersvereniging meldt, maar onderdeel van de door LNV opgestelde criteria die gelden voor alle Rode Lijsten in alle soortgroepen. Dat maakt lijsten vergelijkbaar, vinden zij.

De Rode Lijst is op een sterk wetenschappelijke basis gestoeld en is wereldwijd bekend als het meest gezaghebbende naslagwerk met betrekking tot de status van de biodiversiteit, vindt de Zoogdiervereniging. De criteria zijn afkomstig van het ministerie van LNV en gelden al sinds 1995, voor alle sindsdien opgestelde Rode Lijsten. Het vasthouden aan die richtlijnen is van belang om Rode Lijsten met elkaar te kunnen vergelijken.

De Kamerleden Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Tjeerd de Groot (D66), Dion Graus (PVV), Laura Bromet (GroenLinks), Frank Futselaar (SP) en William Moorlag (PvdA) hebben Schouten gevraagd om de jacht op konijnen en hazen te verbieden.


Nederlandse Autoriteit Faunagegevens

De Jagersvereniging vindt dat er een Nederlandse Autoriteit Faunagegevens moet worden ingesteld om de minister van LNV te voorzien van objectieve en goed onderbouwde adviezen, waarbij alle relevante informatie wordt meegenomen en waarbij realistische en internationaal erkende referentieperiodes worden gebruikt. De Zoogdiervereniging ondersteunt de oproep van de Jagersvereniging voor zover deze betrekking heeft op duiding en deugdelijke toepassing van de gegevens.De Jagersvereniging erkent dat de hazenstand wisselt per provincie en regio. De konijnen doen het op de cultuurgronden aanzienlijk beter dan in de duinen of in het Waddengebied. Dat betekent volgens de jagers niet dat de jacht op de haas en het konijn verboden moet worden. De haas en het konijn komen in Nederland op dit moment wijdverbreid en in grote aantallen voor. Zij worden niet in hun voortbestaan bedreigd en de staat van instandhouding van deze soorten is niet in het geding.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  11° / 6°
  10 %
 • Dinsdag
  10° / 4°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
Meer weer